Informace týkající se ochrany osobních údajů. Verze: duben 2021

Následující informace týkající se ochrany osobních údajů obsahují údaje o tom, jak společnost About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Německo („ABOUT YOU“ a/nebo „my“ a/nebo „správce“) provádí zpracování osobních údajů podle pravidel GDPR a příslušných použitelných zákonů na ochranu osobních údajů.

Tyto informace týkající se ochrany osobních údajů si, prosím, pozorně prostudujte. V případě jakýchkoli dotazů či poznámek k našim informacím týkajícím se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na zakaznickyservis@lascana-shop.cz.

Obsah

 1. 1. Jméno a adresa správce
 2. 2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
 3. 3. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, právní základ a oprávněné zájmy správce nebo třetí strany, a dále kategorie příjemců
  1. 3.1. Vyvolání našich webových stránek/aplikací
   1. 3.1.1. Logovací soubory
   2. 3.1.2. Cookies, tracking, social media plugins
  2. 3.2. Odůvodnění, provádění a/nebo ukončení smlouvy
   1. 3.2.1. Zpracování osobních údajů při uzavření smlouvy
   2. 3.2.2. Využívání osobních údajů za účelem prevence podvodů
   3. 3.2.3. Předávání osobních údajů poskytovateli přepravních služeb
  3. 3.3. Zpracování osobních údajů k reklamním účelům
   1. 3.3.1. Propagace poštou
   2. 3.3.2. Newsletter
   3. 3.3.3. Doporučování produktů e-mailem
   4. 3.3.4. Výherní hry
  4. 3.4. Online výstup a optimalizace webových stránek
   1. 3.4.1 Cookies – Všeobecné informace
   2. 3.4.2. Google Analytics
   3. 3.4.3. Google Adwords
   4. 3.4.4. Google Conversion Tracking
   5. 3.4.5. Targeting
    1. 3.4.5.1. Onsite Targeting
    2. 3.4.5.2. Retargeting
   6. 3.4.6. Reklamní partneři/ cookies třetí strany
  5. 3.5. Funkce sociálních médií
   1. 3.5.1. Facebook Connect / přihlášení
   2. 3.5.2. Pinterest, Twitter, WhatsApp, Xing, LinkedIn, Snapchat, Facebook Messenger
  6. 3.6. Zákaznický účet
  7. 3.7. Navázání kontaktu
  8. 3.8. Platby
   1. 3.8.1. Paypal
   2. 3.8.2. Dobírka
 4. 4. Příjemce mimo EU
 5. 5. Vaše práva
  1. 5.1. Přehled
  2. 5.2. Právo zákazu
  3. 5.3. Právo na odvolání

1. Jméno a adresa správce

Tyto informace týkající se ochrany osobních údajů platí pro zpracování osobních údajů společností

ABOUT YOU SE & Co. KG
Domstraße 10
20095 Hamburg
Německo
Telefon: 800 022 907
E-mail: zakaznickyservis@aboutyou.cz

Právní zastoupení:

ABOUT YOU Verwaltungs SE zastoupené

Tarek Müller (Představenstvo)
Sebastian Betz (Představenstvo)
Hannes Wiese (Představenstvo)

Předseda dozorčí rady: Sebastian Klauke

Webové stránky: www.lascana-shop.cz

pro následující internetové stránky / aplikace: www.lascana-shop.cz

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Firemní(ho) pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na

About You SE & Co. KG
k rukám Sebastian Herting - kancelář na ochranu osobních údajů
Domstraße 10
20095 Hamburg
Německo

E-mail: datenschutzbeauftragter@aboutyou.de

3. Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, právní základ a oprávněné zájmy správce nebo třetí strany, a dále kategorie příjemců

3.1. Vyvolání našich webových stránek/aplikací
3.1.1. Logovací soubory

Při každém přístupu na webové stránky/aplikace zasílá příslušný internetový prohlížeč Vašeho koncového zařízení na server našich webových stránek/aplikace informace a přechodně je ukládá do protokolových, tak zvaných logovacích souborů. Datové záznamy, které se přitom ukládají, obsahují následující údaje, které jsou uloženy až do automatického výmazu: datum a čas vyvolání, název vyvolávané stránky, IP adresa zařízení vysílajícího dotaz, HTTP referer (výchozí URL, z níž jste přišli na naše webové stránky), přenášené množství dat, doba načítání, a dále produkt a informace o verzi příslušného používaného vyhledávače a název Vašeho poskytovatele internetového připojení.

Právním základem pro zpracování IP adresy je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá ze

 • zajištění bezproblémového navázání spojení,
 • zajištění pohodlného používání našich webových stránek/aplikace,
 • vyhodnocování bezpečnosti a stability systému.

Přímé rozpoznání Vaší identity není na základě těchto informací možné, a ani je neprovádíme. Osobní údaje se ukládají a po dosažení výše uvedených účelů se automaticky vymažou. Předepsané lhůty pro výmaz se řídí kriteriem potřeby.

3.1.2. Cookies, tracking, funkce sociálních médií

Na našich webových stránkách/aplikacích používáme tak zvaná cookies, nástroje pro sledování, metody cílení a funkce sociálních médií. O jakou metodu se přitom přesně jedná, a jak se k tomu využívají Vaše osobní údaje, bude podrobně vysvětleno níže.

3.2. Odůvodnění, provádění a/nebo ukončení smlouvy
3.2.1. Zpracování osobních údajů při uzavření smlouvy

Pokud se zaregistrujete na jedné z našich webových stránek/aplikací a/nebo s námi uzavřete další smlouvu, zpracujeme osobní údaje potřebné pro uzavření, provádění nebo ukončení smlouvy. Patří k nim:

 • Oslovení
 • Jméno, příjmení
 • Fakturační a dodací adresa
 • E-mailová adresa
 • Fakturační a platební údaje
 • Datum narození
 • Telefonní číslo

Právním základem je zde článek 6 odstavec 1 písmeno a) a b) GDPR, tzn. Vy nám poskytnete své osobní údaje na základě příslušného smluvního vztahu (např. vedení zákaznického/uživatelského účtu, zpracování kupní smlouvy) mezi Vámi a námi. Ke zpracování Vaší e-mailové adresy v případě nákupu prostřednictvím našich webových stránek/aplikací jsme navíc na základě zákonných požadavků povinni zaslat elektronické potvrzení objednávky (článek 6 odstavec 1 písmeno c) GDPR).

Pokud Vaše osobní údaje nevyužijeme k reklamním účelům (viz níže 3.3.), ukládáme osobní údaje shromažďované pro plnění smlouvy po dobu trvání smlouvy, a dále až do uplynutí zákonných resp. možných smluvních práv ze záruky. Po uplynutí této lhůty uchováváme informace o smluvním vztahu potřebné z hlediska obchodního a daňového práva po zákonem stanovené období. Pro toto období se osobní údaje znovu zpracovávají pouze pro případ kontroly ze strany finanční správy.

Pro zpracování kupní smlouvy prostřednictvím našich webových stránek/aplikací je dále potřebné zpracování následujících osobních údajů:

Informace o Vašich platbách poskytneme pověřeným poskytovatelům platebních služeb, kteří platby vyřizují. Údaje o Vaší dodací adrese předáme pověřeným logistickým firmám a partnerům poskytujícím přepravní služby. Abychom zajistili, že doručení zboží proběhne podle Vašich představ, předáme pověřené logistické firmě či partnerovi poskytujícímu přepravní služby, kteří převezmou dodávku, Vaši e-mailovou adresu a případně telefonní číslo. Před doručením se pak s Vámi spojí a projednají s Vámi podrobnosti týkající se doručení. Příslušné osobní údaje se předávají výhradně za konkrétními účely a po doručení se opět vymažou.

3.2.2. Využívání osobních údajů za účelem prevence podvodů

Osobní údaje, které poskytnete v rámci objednávky, lze využít pro kontrolu, zda se nejedná o atypickou dodávku (např. současné objednání většího množství zboží na stejnou adresu při použití různých zákaznických účtů). Provedení takové kontroly pro nás představuje oprávněný zájem. Právním základem pro zpracování je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

3.2.3. Předávání osobních údajů poskytovateli přepravních služeb

Za účelem doručení objednaného zboží spolupracujeme s poskytovateli logistických služeb/přepravními firmami a/nebo partnery poskytujícími přepravní služby. Těm mohou být za účelem doručení objednaného zboží resp. oznámení jejich doručení předány následující osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, případně e-mailová adresa a případně telefonní číslo. Právním základem pro zpracování je článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR.

3.3. Zpracování osobních údajů k reklamním účelům
3.3.1. Propagace poštou

marketingové účely a marketingové účely třetích osob zpracováváme následující údaje: Jméno, příjmení, adresa, rok narození.

Kromě toho jsme oprávněni ukládat pro vlastní marketingové účely a marketingové účely třetích osob kromě uvedených osobních údajů i další osobní údaje shromážděné za dodržení zákonných nařízení. Cílem je, abyste dostávali reklamu zaměřenou na Vaše skutečné nebo domnělé zájmy, a abyste nebyli zatěžováni zbytečnými reklamními sděleními. K předávání osobních údajů shromážděných za tímto účelem třetím osobám nedochází. Kromě toho společnost About You shromážděné osobní údaje pseudonymizuje / anonymizuje za účelem využití pseudonymizovaných / anonymizovaných údajů pro vlastní marketingové účely a pro marketingové účely třetích osob (zadavatelů reklamy). Pseudonymizované / anonymizované údaje mohou být rovněž využity k Vaší individuální online propagaci, přičemž může dojít k nasměrování reklamy ze strany třetích stran poskytujících služby a/nebo agentur. Právním základem pro používání osobních údajů k marketingovým účelům je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

Upozornění na právo vznést námitku

Proti užívání Vašich osobních údajů k výše uvedeným marketingovým účelům můžete na zakaznickyservis@lascana-shop.cz kdykoli vznést námitku, a to bezplatně s účinkem do budoucna.

Pokud vznesete námitku, budou Vaše osobní údaje pro další zpracování reklamní povahy zablokovány. Upozorňujeme na to, že ve výjimečných případech může i po doručení Vaší námitky přechodně dojít k zaslání propagačních materiálů. Toto je technicky podmíněno dobou potřebnou k realizaci v rámci selekce a neznamená to, že jsme Vaši námitku neakceptovali.

3.3.2. Newsletter

Na našich webových stránkách/ aplikacích nabízíme možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. Abychom si byli jisti, že při zadávání Vaší e-mailové adresy nedošlo k žádné chybě, používáme metodu dvojitého potvrzování (double opt-in): Po zadání e-mailové adresy do přihlašovacího pole a Vašem souhlasu se zasíláním našeho newsletteru Vám na uvedenou adresu zašleme ověřovací odkaz. Teprve poté, když kliknete na tento ověřovací odkaz, bude Vaše e-mailová adresa přijata do našeho rozdělovníku pro zasílání newsletteru. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR.

Upozornění na právo na odstoupení

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat formou sdělení na zakaznickyservis@lascana-shop.cz nebo prostřednictvím možnosti odhlášení na konci každého newsletteru, a to s účinkem do budoucna.

3.3.3. Doporučování produktů e-mailem

Jako stávajícím zákazníkům našeho online obchodu Vám budeme pravidelně e-mailem posílat doporučení týkající se určitých produktů. Doporučení ohledně určitých produktů od nás budete dostávat bez ohledu na to, zda jste si objednali newsletter. E-mailovou adresu, kterou jste uvedli při nákupu, budeme využívat k propagaci vlastního zboží a /nebo služeb, které se podobají těm, které jste u nás získali na základě již provedené objednávky. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

Upozornění na právo vznést námitku

Doporučení týkající se produktů můžete kdykoli odvolat formou sdělení na zakaznickyservis@lascana-shop.cz nebo na konci každého e-mailu s doporučením týkajícím se určitých produktů, a to s účinkem do budoucna, aniž by kvůli tomu vznikly jiné náklady než náklady na zaslání podle základních tarifů.

3.3.4. Výherní hry

Pokud provedete registraci pro výherní hry pořádané společností ABOUT YOU, použijeme Vaše osobní údaje uvedené v rámci příslušné registrace pro plnění účastnické smlouvy, především pro informování v případě výhry a případně pro propagaci našich nabídek a/nebo nabídek našich partnerů z výherní hry. Podrobné pokyny najdete v příslušných podmínkách pro účast v konkrétní výherní hře. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR, článek 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR a článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

3.4. Online výstup a optimalizace webových stránek
3.4.1 Cookies – Všeobecné informace

Na různých stránkách používáme cookies, jejichž účelem je zatraktivnit prohlížení našich webových stránek, umožnit využívání určitých funkcí a statisticky zpracovat používání našich webových stránek. Cookies jsou malé textové soubory, které automaticky vytváří Váš prohlížeč, a které se ukládají na Vašem koncovém zařízení (notebook, tablet, smartphone apod.), pokud navštívíte naše stránky. Cookies na Vašem koncovém zařízení nezpůsobí žádnou škodu, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. V cookies se ukládají informace související se specificky používaným koncovým zařízením. Neznamená to však, že tímto způsobem získáme znalosti o Vaší identitě.

Většina námi používaných cookies se po ukončení aktivity v prohlížeči opět vymaže (tak zvané dočasné cookies, anglicky session cookies). Pomocí nich Vám můžeme nabídnout například zobrazení nákupního košíku, které je společné pro celé webové stránky, a kde můžete odečíst, kolik kusů zboží se právě nachází v nákupním košíku, a jak vysoká je aktuálně hodnota nákupu. Jiná cookies zůstávají na Vašem počítači a umožní nám při příští návštěvě opět rozpoznat Váš počítač (tak zvaná trvalá cookies). Tato cookies slouží především k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivá, efektivní a bezpečná. Díky těmto souborům je například možné, že se Vám na stránkách zobrazí informace vyladěné přesně podle Vašich zájmů.

amozřejmě si můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby se naše cookies na Vašem koncovém zařízení neukládala. Ve funkci Nápověda v liště nabídky většiny webových prohlížečů se dozvíte, jak lze v prohlížeči zakázat používání nových cookies, jak Vás Váš prohlížeč může upozornit, když obdržíte nové cookie, nebo také jak vymazat veškerá cookies, která jste již obdrželi, a jak zablokovat všechna další.

Postupujte, prosím, následujícím způsobem:

V prohlížeči Internet Explorer:

 1. V nabídce „Doplňky“ vyberte bod „Možnosti internetu“.
 2. Klikněte na záložku „Ochrana osobních údajů“.
 3. Nyní můžete provádět bezpečnostní nastavení pro oblast internetu. Můžete zde nastavit, zda a jaká cookies se mají akceptovat, nebo naopak odmítnout.
 4. Pomocí „OK“ své nastavení potvrdíte.

V prohlížeči Firefox:

 1. V nabídce „Doplňky“ vyberte bod Nastavení.
 2. Klikněte na „Ochrana osobních údajů“.
 3. V rozbalovací nabídce vyberte záznam „založit podle nastavení definovaných uživatelem“.
 4. Nyní můžete nastavit, zda mají být cookies akceptována, jak dlouho chcete tato cookies ponechat, či připojit výjimky, kterým webovým stránkám chcete používání cookies povolit vždy, a kterým je nechcete povolit nikdy.
 5. Pomocí „OK“ své nastavení potvrdíte.

V prohlížeči Google Chrome:

 1. Klikněte na nabídku Chrome v liště symbolů prohlížeče.
 2. Nyní vyberte „Nastavení“.
 3. Klikněte na „Zobrazit rozšířená nastavení“.
 4. Klikněte na „Ochrana osobních údajů“ a zde na „Nastavení obsahu“.
 5. Na záložce „Cookies“ můžete pro cookies provádět tato nastavení:
  • Výmaz cookies
  • Standardní zablokování cookies
  • Standardní výmaz cookies a údajů z webových stránek po ukončení prohlížeče
  • Připouštění výjimek pro cookies určitých webových stránek či domén

Upozorňujeme však na to, že v takovém případě se může stát, že nebude možné v plném rozsahu využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Pokud se u těchto cookies a/nebo informací, které obsahují, jedná o osobní údaje, je právním základem pro zpracování osobních údajů čl. 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR. Náš zájem na optimalizaci našich webových stránek přitom musí být považován za oprávněný ve smyslu výše uvedeného předpisu.

3.4.2. Google Analytics

Za účelem neustálé optimalizace a úpravy našich stránek podle potřeb využíváme na základě článku 6 odstavce 1 písmena f) GDPR službu Google Analytics, nástroj webové analytiky společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tak zvaná „cookies“, textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu využívání webových stránek. V této souvislosti se vyhotovují pseudonymizované uživatelské profily a používají se cookies. Informace o Vašem využívání těchto webových stránek, které cookies shromažďuje, jako:

 • typ/verze prohlížeče,
 • používaný operační systém,
 • referrer URL (předtím navštívené stránky),
 • název hostitele přistupujícího počítače (IP adresa),
 • čas žádosti na server

Z pověření provozovatele těchto internetových stránek Google tyto informace použije pro vyhodnocení Vašeho používání webových stránek, k sestavení zpráv o aktivitách webových stránek a poskytování dalších služeb pro provozovatele těchto webových stránek spojených s používáním webových stránek a internetu. Adresa předaná Vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics se nespojuje s jinými daty společnosti Google. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na skutečnost, že v takovém případě se může stát, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Evidenci údajů, které cookie shromažďuje a které se vztahují k Vašemu používání těchto webových stránek (včetně Vaší IP adresy) na Googlu, a dalšímu zpracování těchto údajů ze strany Googlu můžete také zabránit tak, že stáhnete a nainstalujete Browser-Plugin, který je k dispozici pod následujícím odkazem: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Alternativně k Browser-Add-on, zvláště u prohlížečů na mobilních koncových zařízeních můžete shromažďování Google Analytics zabránit tak, že kliknete na tento link. Nastaví se cookie Opt-Out, které do budoucna zabrání shromažďování Vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Cookie Opt-Out se používá pouze v tomto prohlížeči a pouze pro naše webové stránky, a ukládá se na Vašem zařízení. Pokud v tomto prohlížeči vymažete cookies, musíte znovu nastavit cookie Opt-Out. Další informace týkající se ochrany osobních údajů v souvislosti s nástrojem Google Analytics naleznete na webových stránkách Google Analytics.

3.4.3. Google Adwords

Naše webové stránky využívají nástroj Google Adwords. Google Ads je online reklamní služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Využíváme k tomu funkci remarketingu v rámci služby Google Ads. Pomocí funkce remarketingu můžeme uživatelům našich webových stránek představit na jiných webových stránkách v rámci obsahové sítě Google (na Google samotném, tzv. „Google reklamách“ nebo na jiných webových stránkách) reklamní oznámení zaměřená na jejich zájmy. Provádí se k tomu analýza interakce uživatelů na našich webových stránkách, např. o jakou nabídku měl uživatel zájem, tak aby bylo možné uživatelům po návštěvě našich webových stránek nabídnout cílenou reklamu i na jiných stránkách. Google si k tomu ukládá ve vyhledávačích uživatelů, kteří navštěvují určité služby Google nebo webové stránky v obsahové síti Google, určité číslo. Prostřednictvím tohoto čísla označovaného jako „cookie“ se evidují návštěvy těchto uživatelů. Toto číslo slouží k jednoznačn identifikaci webového prohlížeče na určitém počítači, nikoli k identifikaci osoby, osobní údaje se zde neukládají. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

Používání cookies společnosti Google můžete deaktivovat kliknutím na následující odkaz, kde si stáhnete a nainstalujete připravený plug-in: www.google.com/settings/ads/plugin.

Bližší informace týkající se funkce Google remarketing a prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google si můžete prostudovat na: www.google.com/privacy/ads/ .

3.4.4. Google měření konverze (conversion tracking)

V rámci užívání služby Google Ads dále využíváme tak zvané měření konverze (conversion tracking). Pokud kliknete na inzerci umístěnou společností Google, uloží se na Vašem počítači/koncovém zařízení cookie pro měření konverze. Tato cookies ztrácí svou platnost po 30 dnech, neobsahují žádné osobní údaje, a neslouží tak k osobní identifikaci. Informace získávané pomocí tohoto konverzního cookie slouží pro vyhotovování statistik konverzí pro zákazníky služby AdWords, kteří se rozhodli pro měření konverze.

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru Vašeho prohlížeče; upozorňujeme však na skutečnost, že v takovém případě se může stát, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Personalizovanou reklamu na Google i personalizovanou reklamu Google na webu (v rámci obsahové sítě Google) můžete ve svém vyhledávači deaktivovat, když na www.google.de/settings/ads aktivujete tlačítko „Vyp“ nebo když provedete deaktivaci na www.aboutads.info/choices/. Další informace týkající se dalších možností nastavení a ochrany osobních údajů u společnosti Google naleznete na www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

3.4.5. Targeting

Níže uvedená opatření výběru cílových segmentů (targeting), která používáme, probíhají na základě článku 6 odstavce 1 písmene f) GDPR. Používaná opatření výběru cílových segmentů využíváme proto, že chceme zajistit, aby se Vám zobrazovala pouze reklama odpovídající Vašim skutečným nebo domnělým zájmům, a abyste nebyli zatěžováni reklamními sděleními, která jsou pro Vás nezajímavá.

3.4.5.1. Onsite targeting

Na naší webové stránce jsou za použití cookies zjišťovány a vyhodnocovány informace pro optimalizaci zobrazování reklamy. Tyto informace obsahují např. údaje o tom, které produkty jste si prohlíželi na našich webových stránkách/aplikacích. Evidence a vyhodnocení probíhá výhradně pseudonymně a neumožňuje nám Vaši identifikaci. Zvláště nebudou informace spojovány s Vašimi osobními údaji. Na základě informací Vám můžeme ukázat nabídky na naší stránce, které jsou cílené speciálně na Vaše zájmy, jak vyplývají z vašeho dosavadního chování jako uživatele.

3.4.5.2. Retargeting

Používáme rovněž technologii zvanou retargeting od externích poskytovatelů, jako např. Pixel společnosti Facebook Ireland Limited Retargeting nám umožňuje upravit naši online nabídku zajímavěji a přesně Vám na míru. Můžeme tak na webových stránkách našich partnerů prostřednictvím online reklamy cíleně oslovit ty uživatele, kteří se již zajímali o náš obchod a naše produkty. Ze studií víme, že zobrazení personalizované reklamy, která vychází přímo z jeho zájmů, je pro uživatele internetu zajímavější než reklama, ke které nemá žádný osobní vztah.

Využívá se k tomu cookie, pomocí nějž lze za použití pseudonymů shromažďovat údaje o zájmech. Na základě těchto informací se Vám na webových stránkách našich partnerů zobrazí reklamy k našim nabídkám zaměřené na Vaše zájmy. Neukládají se přitom žádné osobní údaje, ani s Vámi nebudou spojovány žádné uživatelské profily s osobními údaji.

Shromažďování údajů pro personalizovanou reklamu můžete deaktivovat. Potom je nasazeno cookie, které trvale brání shromažďování údajů, pokud jste toto cookie ve svém prohlížeči cíleně nebo přes funkci „Všechna cookies smazat“ nesmazali. Námitku můžete kdykoliv opakovat.

3.4.6. Reklamní partneři/ cookies třetí strany

Aby pro Vás byla online nabídka na naší stránce ještě zajímavější, spolupracujeme s reklamními partnery. K tomu se při návštěvě naší stránky nastavují také cookies našich reklamních partnerů (tzv. cookies třetí strany). V cookies našich reklamních partnerů se za použití pseudonymů rovněž ukládají informace o Vašem chování jako uživatele a Vašichzájmech při návštěvě naší stránky. Částečně se také shromažďují informace, které vyplynuly před návštěvou naší stránky z jiných stránek. Na základě těchto informací se Vám budou zobrazovat reklamy našich reklamních partnerů zaměřené na Vaše zájmy. Neukládají se žádné osobní údaje, ani s Vámi nebudou spojovány žádné uživatelské profily s osobními údaji.

Google Firebase

Ve svých aplikacích používáme technologii Firebase. Firebase je produkt společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Google). Firebase je platforma pro vývoj mobilních a webových aplikací. Firebase obsahuje funkce zaměřené na lepší pochopení chování uživatelů v aplikacích a na optimalizaci těchto aplikací. Kromě toho používáme funkce služby Firebase, které umožňují lepší vedení uživatelů, komunikaci s uživateli, optimalizaci výkonů či vyhodnocování příčin selhání aplikací.

K identifikaci jednotlivých koncových zařízení se přitom používá identifikátor instance aplikace, který se generuje na úrovni jednotlivých instalací na koncových zařízeních. V rámci příslušné funkce se používá pro přiřazení koncového zařízení. Pokud provedeme v systému Firebase vymazání identifikátoru instance aplikace, budou data do 180 dnů odstraněna z aktuálních i záložních systémů.

V operačním systému iOS se pro identifikaci koncového zařízení navíc eviduje také inzertní ID. Pokud není inzertní ID v systému iOS k dispozici, eviduje se ID výrobce. Pokud je inzertní ID v systému iOS k dispozici poté, co bylo zaevidováno ID výrobce, bude evidence ID výrobce ukončena a místo něj se bude evidovat inzertní ID. V operačním systému Android se eviduje inzertní ID pro Android. Pokud to není možné, eviduje se místo něj ID hardwaru přístroje, např. Android ID (SSAID).

Standardně probíhá evidence ID pro mobilní přístroje (např. reklamní ID pro Android nebo iOS) prostřednictvím Firebase pomocí technologií, které fungují podobně jako cookies. V nastavení zařízení můžete použití reklamního ID omezit (iOS: Ochrana osobních údajů/ Reklama/ Omezit sledování reklam; Android: Účet/ Google/ Zobrazení).

Ve svých aplikacích používáme níže uvedené funkce technologie Firebase.

Google Analytics pro Firebase: Tato funkce umožňuje analýzu využívání nabídky našich aplikací. Pomocí této funkce se shromažďují informace o používání našich aplikací, přenášejí se na Google a zde se ukládají. Google přitom k identifikaci koncového zařízení používá reklamní ID, identifikátor instance aplikace a speciální analytické identifikátory instance aplikace. Shromažďují se k tomu další uživatelské údaje jako počet uživatelů a relací, trvání relací a údaje o akcích provedených v aplikaci. Přehled týkající se shromažďování dat pomocí nástroje Google Analytics pro technologii Firebase najdete na https://support.google.com/firebase/answer/6318039#perfmon. Údaje spojené s reklamním ID se ukládají po dobu 60 dnů. Společnost Google použije tyto informace v našem pověření k vyhodnocení využívání nabídky našich aplikací uživateli, k sestavování zpráv o aktivitách v rámci našich aplikací a dále k tomu, aby nám poskytla další služby související s používáním našich aplikací a internetu. Toto zpracování představuje náš oprávněný zájem týkající se analýzy chování uživatelů a případných úprav našich aplikací podle potřeb. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

Další informace týkající se fungování nástroje Google Analytics pro technologii Firebase najdete zde: https://firebase.google.com/products/analytics/

Firebase Crash Reporting: Tato funkce přispívá ke stabilitě a zlepšování aplikací. V případě selhání aplikace se přitom shromažďují informace o používaných zařízeních a o používání naší aplikace (např. časové razítko, kdy byla aplikace spuštěna a kdy došlo k selhání), které nám umožní diagnostikovat problémy a vyřešit je. Pro měření počtu uživatelů, kteří byli selháním postiženi, se používají identifikátory instance aplikace. Údaje o selhání se přechovávají po dobu 180 dnů. Toto zpracování představuje náš oprávněný zájem týkající se zajištění stabilního provozu aplikace a vyloučení jejího selhání. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

Další informace týkající se fungování nástroje Crashlytics najdete zde: https://firebase.google.com/products/crashlytics/

Firebase Remote Config: Tato funkce umožňuje konfigurovat nastavení aplikace tak, abychom mohli měnit aplikaci na koncových zařízeních, na kterých je nainstalována, aniž by se při každé změně musela kompletně nově nainstalovat z příslušného obchodu s aplikacemi. Informace o zařízení, jazyková nastavení a nastavení země se za tímto účelem přenášejí do společnosti Google do USA a zde se zpracovávají. Pro výběr konfiguračních hodnot a návrat ke koncovým zařízením se přitom používá identifikátor instance aplikace. Toto zpracování představuje náš oprávněný zájem týkající se možnosti zajišťovat proveditelným způsobem konfigurace aplikací. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR

Další informace týkající se fungování nástroje Remote Config najdete zde: https://firebase.google.com/products/remote-config/

Firebase Cloud Messaging: Tato funkce slouží k předávání push notifikací nebo tak zvaných In-App-Messages (zpráv, které se zobrazují pouze v rámci jedné aplikace). Prostřednictvím identifikátoru instance aplikace se přitom mobilnímu koncovému zařízení přidělí pseudonymizovaná push reference, která slouží jako cíl pro push notifikace či pro In-App-Messages. Push notifikace lze kdykoli deaktivovat v nastavení mobilního koncového zařízení, nebo je zde znovu aktivovat. Toto zpracování představuje náš oprávněný zájem týkající se možnosti jednoduchého kontaktování našich zákazníků. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

Další informace týkající se fungování nástroje Cloud Messaging najdete zde: https://firebase.google.com/products/cloud-messaging/

Firebase Performing Monitoring: Tato funkce umožňuje analýzu provozních a výkonových vlastností našich aplikací. Pomocí této funkce se shromažďují informace o provozu a výkonu našich aplikací, přenášejí se na Google a zde se ukládají. Pro identifikaci koncového zařízení se používá pseudonymní identifikátor instance aplikace. Evidují se k tomu všeobecné informace o zařízení jako model, operační systém a verze či údaje o událostech týkajících se výkonu. Kromě toho se používají IP adresy tak, aby bylo možné přiřadit události týkající se výkonu určitým zemím, z nichž pocházejí. Přehled týkající se shromažďování dat pomocí funkce Firebase Performing Monitoring získáte na https://support.google.com/firebase/answer/6318039#perfmon. Události spojení s určitým identifikátorem instance aplikace a IP adresou se ukládají po dobu 30 dnů, ostatní údaje týkající se výkonu pak po dobu 90 dnů. Společnost Google použije tyto informace v našem pověření k vyhodnocení výkonu nabídky naší aplikace a k poskytnutí zpráv a informací o provozu a výkonu naší aplikace. Toto zpracování představuje náš oprávněný zájem týkající se analýzy výkonu naší aplikace a technické optimalizace naší nabídky, kterou tato analýza umožní. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

Další informace týkající se fungování nástroje Firebase Performing Monitoring najdete zde: https://firebase.google.com/products/performance/

Další informace naleznete v prohlášení k ochraně osobních údajů pro nástroj Firebase na https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html. V aplikaci je možné zakázat sledování všech služeb nástroje Firebase, a to příslušným nastavením posuvníku.

Google Adsense

Tyto webové stránky používají Google AdSense. Jedná se o službu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, pro začleňování reklamních sdělení. Služba Google AdSense používá cookies. Jedná se o soubory, jejichž ukládáním na počítači dokáže Google analyzovat údaje o Vašem používání našich webových stránek. Kromě toho používá služba Google AdSense také tak zvané web beacons, neviditelné obrázky, které Googlu umožňují analyzovat kliknutí na těchto webových stránkách, provoz na nich a podobné informace.

Informace získané prostřednictvím cookies a web beacons, Vaše IP adresa a zaslaná reklamní sdělení se předávají na server společnosti Google se sídlem v USA, kde se ukládají. Google může takto shromážděné informace případně poskytnout třetím stranám, pokud je to ze zákona vyžadováno, nebo pokud Google zadává zpracování dat těmto třetím stranám. Google tak spojí Vaši IP adresu s jinými uloženými daty. Příslušným nastavením svého internetového prohlížeče můžete zabránit tomu, aby se ve Vašem počítači ukládala tak zvaná cookies. Může se však stát, že obsah těchto webových stránek již nebudete moci využívat ve stejném rozsahu. Používání těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů shromážděných o Vaší osobě ze strany společnosti Google, výše popsaným způsobem a za výše uvedeným účelem.

Criteo

Na našich webových stránkách se shromažďují a ukládají informace o surfování návštěvníků webových stránek sebrané a pseudonymizované pomocí technologie společnosti Criteo GmbH k marketingovým účelům. Tyto údaje se ukládají do cookies na počítači návštěvníka. Společnost Criteo GmbH analyzuje na základě algoritmu tato zaznamenaná surfování, a následně dokáže zobrazovat cílená doporučení produktů jako personalizované reklamní bannery na jiných webových stránkách (tak zvané publishery). Tyto údaje jsou pro nás pseudonymizovány a nepoužíváme je k Vaší identifikaci jako návštěvníka našich webových stránek. Shromažďované údaje se společnosti Criteo GmbH předávají výhradně za účelem retargetingu. Tyto údaje ukládá společnost Criteo na dobu 13 měsíců. Pro toto zpracování fungujeme společně se společností Criteo jako odpovědné osoby.

Proti tomuto zpracování můžete vznést námitku, když klikněte na následující odkaz. Na Vašem zařízení se přitom nastaví cookie Opt-Out, které do budoucna zabrání shromažďování Vašich údajů při návštěvě těchto webových stránek. Pokud vymažete svá cookies, je nutné znovu kliknout na tento odkaz. Další informace o použité technologii najdete v ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti Criteo GmbH.

Awin

Do těchto webových stránek jsme integrovali komponenty společnosti Awin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlín, Německo („Awin“). Awin je affiliate síť, která nabízí affiliate marketing. Affiliate marketing je internetová forma prodeje, která komerčním provozovatelům internetových stránek, označovaných jako merchant nebo advertiser, umožňuje zobrazování reklamy, která se většinou hradí formou provizí za kliknutí či prodeje, na internetových stránkách třetích stran, tedy u odbytových partnerů, kteří jsou také označováni jako affiliates nebo publisher. Merchant poskytne prostřednictvím affiliate sítě reklamní prostředek, tedy reklamní banner nebo jiné vhodné prostředky internetové reklamy, které následně affiliate vyvěsí na svých vlastních internetových stránkách nebo je propaguje prostřednictvím jiných kanálů, například přes Keyword-Advertising.

Awin nastaví na informačně technologickém systému dotčené osoby cookie. Cookie pro sledování Awin neukládá žádné osobní údaje. Ukládá se pouze identifikační číslo affiliate, tedy partnera, který zprostředkuje potenciálního zákazníka, a dále pořadové číslo návštěvníka internetové stránky a reklamního prostředku, na který kliknul. Účelem ukládání těchto údajů je zpracování provizních plateb mezi merchantem a affiliatem, které probíhá prostřednictvím affiliate sítě, tedy nástroje Awin.

Dotčená osoba může ukládání cookies našich internetových stránek, jak bylo znázorněno výše, kdykoli zabránit pomocí příslušného nastavení používaného prohlížeče, a tím ukládání cookies trvale zakázat. Takové nastavení internetového prohlížeče by rovněž zabránilo tomu, aby Awin nastavil do IT systému dotčené osoby cookie. Cookies, která již Awin nastavil, je pak možné prostřednictvím prohlížeče nebo jiného softwarového programu kdykoli vymazat. Platná ustanovení ochrany osobních údajů společnosti Awin můžete vyvolat na http://www.Awin.com/de/ueber-Awin/datenschutz/. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

Affilinet

Do těchto webových stránek jsme integrovali komponenty společnost affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Mnichov, Německo. Affilinet je affiliate síť, která nabízí affiliate marketing. Affiliate marketing je internetová forma prodeje, která komerčním provozovatelům internetových stránek, označovaných jako merchant nebo advertiser, umožňuje zobrazování reklamy, která se většinou hradí formou provizí za kliknutí či prodeje, na internetových stránkách třetích stran, tedy u odbytových partnerů, kteří jsou také označováni jako affiliates nebo publisher. Merchant poskytne prostřednictvím affiliate sítě reklamní prostředek, tedy reklamní banner nebo jiné vhodné prostředky internetové reklamy, které následně affiliate vyvěsí na svých vlastních internetových stránkách nebo je propaguje prostřednictvím jiných kanálů, například přes Keyword-Advertising. Affilinet nastaví na informačně technologickém systému dotčené osoby cookie. Co jsou to cookies, jsme již vysvětlili výše. Cookie pro sledování Affilinet neukládá žádné osobní údaje. Ukládá se pouze identifikační číslo affiliate, tedy partnera, který zprostředkuje potenciálního zákazníka, a dále pořadové číslo návštěvníka internetové stránky a reklamního prostředku, na který kliknul. Účelem ukládání těchto údajů je zpracování provizních plateb mezi merchantem a affiliatem, které probíhá prostřednictvím affiliate sítě, tedy nástroje Affilinet. Dotčená osoba může ukládání cookies našich internetových stránek, jak bylo znázorněno výše, kdykoli zabránit pomocí příslušného nastavení používaného prohlížeče, a tím ukládání cookies trvale zakázat. Takové nastavení internetového prohlížeče by rovněž zabránilo tomu, aby Affilinet nastavil do IT systému dotčené osoby cookie. Cookies, která již Affilinet nastavil, je pak možné prostřednictvím prohlížeče nebo jiného softwarového programu kdykoli vymazat. Platná ustanovení ochrany osobních údajů společnosti Affilinet můžete vyvolat na https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

3.5. Funkce sociálních médií

Kvůli propagaci naší společnosti používáme na našich webových stránkách v souladu s článkem 6 odstavcem 1 písmenem f) GDPR pluginy pro sdílení na sociálních sítích Facebook a Twitter. Související reklamní účely lze považovat za oprávněný zájem ve smyslu GDPR. Povinnost zajistit provoz v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů nese příslušný poskytovatel.

příslušný poskytovatel. Účel a rozsah tohoto sběru dat a jejich další zpracování a využívání příslušným poskytovatelem a Vaše práva a možnosti nastavení na ochranu Vašeho soukromí naleznete v pokynech na ochranu osobních údajů poskytovatele, na které níže uvádíme odkaz.

Pokud se předtím odhlásíte ze sociálních sítí a vymažete nasazená cookies, můžete zamezit tomu, aby sociální sítě během Vaší návštěvy webových stránek www.aboutyou.de přiřadilyinformace, které o Vás shromáždily, k Vašemu uživatelskému účtu na sociálních sítích. Pokud si nepřejete, aby sociální sítě přiřadily informace shromážděné prostřednictvím naší reklamní prezentace přímo k Vašemu profilu, musíte se před návštěvou našich webových stránek z příslušných sociálních sítí odhlásit. Stahování pluginů můžete též zcela zabránit pomocí Add-On pro Váš prohlížeč, např. pomocí nástroje SkriptBlocker „NoScript“ na: noscript.net .

3.5.1. Facebook Connect / přihlášení

Společnost ABOUT YOU nabízí svým uživatelům možnost přihlásit se ke službě prostřednictvím svého přístupu na Facebook (tak zvaná funkce Facebook connect). Facebook connect je služba sociální sítě Facebook, jejímž provozovatelem je společnost Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Další registrace u společnosti ABOUT YOU pak není potřebná. Pro přihlášení je uživatel převeden na webovou stránku společnosti Facebook, kde se může přihlásit pod svými uživatelskými údaji. Váš profil na Facebooku a služby ABOUT YOU se tak propojí. Po tomto propojení obdrží společnost ABOUT YOU od společnosti Facebook automaticky informace, jejichž přenos uživatel odsouhlasil (např. jméno, příjmení, e-mailová adresa, profilová fotografie, pohlaví, seznam přátel). Tyto informace použijeme pro Vaši identifikaci při používání ABOUT YOU.

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR.

Další informace o službě Facebook connect a o nastavení soukromí naleznete v pokynech na ochranu osobních údajů na www.facebook.com/about/privacy.

3.5.2. Pinterest, Twitter, WhatsApp, Xing, LinkedIn, Snapchat, Facebook Messenger

Kvůli propagaci naší společnosti používáme na některých stránkách v souladu s článkem 6 odstavcem 1 písmenem f) GDPR pluginy pro sdílení na sociálních sítích. Souvisejícíreklamní účely lze uznat za oprávněný zájem ve smyslu GDPR. Povinnost zajistit provoz v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů nese příslušný poskytovatel. Účel a rozsah tohoto sběru dat a jejich další zpracování a využívání příslušným poskytovatelem a Vaše práva a možnosti nastavení na ochranu Vašeho soukromí naleznete v pokynech na ochranu osobních údajů poskytovatele, na které níže uvádíme odkaz.

Pokud se předtím odhlásíte ze sociálních sítí a vymažete nasazená cookies, můžete zamezit tomu, aby sociální sítě během Vaší návštěvy přiřadily informace, které o Vás shromáždily, k Vašemu uživatelskému účtu na sociálních sítích. Pokud si nepřejete, aby sociální sítě přiřadily informace shromážděné prostřednictvím naší reklamní prezentace přímo k Vašemu profilu, musíte se před svou návštěvou z příslušných sociálních sítí odhlásit.

Pinterest

Na těchto webových stránkách jsou integrovány pluginy sociální sítě Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“). Plugin pro Pinterest poznáte podle „tlačítka pin it“ na našich stránkách.

Pinterestu, můžete odkázat obsah našich stránek na svůj profil sítě Pinterest. V důsledku toho lze návštěvu našich stránek přiřadit k Vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme na to, že nemáme povědomí o obsahu předávaných údajů, ani o jejich využití společností Pinterest. Další informace obdržíte v prohlášení k ochraně osobních údajů společnosti Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy

Twitter

Tyto webové stránky kromě toho využívají funkce služby Twitter. Tyto funkce nabízí společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Používáním Twitteru a funkce „retweet“ se Vámi navštívené webové stránky propojí s Vaším účtem na Twitteru a oznámí se ostatním uživatelům. Přitom se na Twitter přenáší i osobní údaje. Váš internetový prohlížeč vytváří přímé spojení k serverům Twitteru a přenáší data na Twitter.

Upozorňujeme na to, že nemáme povědomí o obsahu předávaných údajů, ani o jejich využití společností Twitter. Další informace obdržíte v prohlášení k ochraně osobních údajů společnosti Twitter: https://twitter.com/privacy

Svá nastavení týkající se ochrany osobních údajů na Twitteru si můžete změnit v nastaveních účtu https://twitter.com/account/settings.

WhatsApp

Tyto webové stránky kromě toho využívají ikonu WhatsApp (WhatsApp tlačítko pro sdílení). Pomocí této ikony můžete prostřednictvím aplikace WhatsApp na svém mobilním telefonu sdílet obsah stránek otto.de. Tato ikona představuje hyperlink. Pokud se ikona objeví na těchto webových stránkách, ještě nebudou provozovateli WhatsApp ani dalším třetím stranám sdělovány žádné osobní údaje. Jakmile ikonu WhatsApp použijete, doví se provozovatel aplikace WhatsApp, jaký obsah je sdílen, a že byla ikona použita na těchto webových stránkách. Více informací o zacházení s osobními údaji ze strany provozovatele WhatsApp obdržíte v prohlášení k ochraně osobních údajů provozovatele: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

Xing a LinkedIn

Tyto webové stránky dále využívají pluginy sociálních sítí LinkedIn, společnosti LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA a Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Informace týkající se ochrany osobních údajů získáte v prohlášení k ochraně osobních údajů společnosti LinkedIn a Xing, které najdete zde:

 • http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn se podřizuje ujednání EU-US pro ochranu soukromí (Privacy-Shield).
 • http://www.xing.com/privacy

Snapchat

Používáme pluginy sociální sítě Snapchat, kterou provozuje společnost Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, USA („Snapchat“). Snapchat má certifikaci ujednání na ochranu soukromí. Další informace o zacházení s osobními údaji o uživatelích najdete v prohlášení k ochraně osobních údajů společnosti Snapchat na https://www.snap.com/de-DE/privacy/privacy-policy/ .

Facebook Messenger

Využíváme službu Facebook Messenger společnosti Facebook Ireland Inc. Pokud zašlete zprávu prostřednictvím služby Facebook Messenger, shromažďuje Facebook Messenger samostatně osobní údaje. Účel a rozsah shromažďování osobních údajů službou Facebook Messenger a další zpracování a využívání Vašich osobních údajů, stejně jako Vaše práva a možnosti nastavení na ochranu soukromí najdete v pokynech pro ochranu osobních údajů služby Facebook Messenger. Pokyny pro ochranu osobních údajů služby Facebook Messenger naleznete zde: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

3.6. Zákaznický účet

V zájmu nejvyššího možného pohodlí Vám nabízíme trvalé uložení Vašich osobních údajů na zákaznickém účtu chráněném heslem.

Založení zákaznického účtu je zcela dobrovolné. Jestliže si založíte zákaznický účet, dojde ke zpracování Vašich zde shromážděných osobních údajů na základě článku 6 odst. 1 písmeno b) GDPR. Po zřízení zákaznického účtu již není potřeba nové zadání údajů. Kromě toho můžete kdykoli nahlížet na osobní údaje uložené na zákaznickém účtu, a tyto údaje měnit. Jen tehdy, když chcete provádět prostřednictvím našich webových stránek/ aplikací objednávky, je otevření zákaznického účtu pro provedení smlouvy bezpodmínečně nutné.

Navíc k údajům, které jsou požadovány při objednávce, musíte pro zřízení zákaznického účtu zadat heslo, které jste si sami zvolili. To slouží společně s Vaší e-mailovou adresou pro přístup k Vašemu zákaznickému účtu. Své osobní přístupové údaje proto uchovávejte v tajnosti, především je nezpřístupněte nepovolaným třetím osobám. Nezapomeňte, prosím, že i po opuštění našich webových stránek zůstáváte automaticky přihlášeni, ledaže byste se sami aktivně odhlásili.

Svůj zákaznický účet můžete kdykoli vymazat. Nezapomeňte však, prosím, že tím nedojde současně ke smazání údajů viditelných na zákaznickém účtu, pokud jste si již u nás něco objednali. K výmazu Vašich osobních údajů dojde automaticky po uplynutí platných obchodních a zákonných lhůt pro jejich archivaci. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 odstavec 1 písmeno c) GDPR a čl. 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

3.7. Navázání kontaktu

Kontakt s námi můžete navázat několika způsoby. E-mailem, telefonicky nebo poštou. Pokud s námi navážete kontakt, použijeme osobní údaje, které nám při tom dobrovolně poskytnete, výhradně k navázání kontaktu s Vámi a ke zpracování Vašeho dotazu.

Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR, čl. 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR, článek 6 odstavec 1 písmeno c) GDPR a článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

3.8. Platby

Vaše platební informace zpracováváme za účelem provedení platby, např. když koupíte nebo využijete produkt a/nebo služby prostřednictvím www.aboutyou.ee. Podle způsobu placení převedeme informace o Vašich platbách na třetí strany (např. při placení kreditní kartou na poskytovatele kreditních karet). Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je čl. 6 odstavec 1 písmeno a) GDPR, čl. 6 odstavec 1 písmeno b) GDPR a článek 6 odstavec 1 písmeno f) GDPR.

3.8.1. Paypal

Při platbě přes PayPal budou vaše platební údaje při realizaci platby přeneseny na společnost PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“). PayPal si při placení kreditní kartou přes PayPal, vrubopisem přes PayPal nebo – pokud je v nabídce –- „Nákup na účet“ přes PayPal vyhrazuje možnost provést přezkum bonity. Výsledek přezkumu bonity ve vztahu ke statistické pravděpodobnosti výpadku platby používá PayPal kvůli rozhodování o zpřístupnění příslušné platební metody. Informace o bonitě mohou obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (tzv. hodnoty skóre). Pokud hodnoty skóre ovlivní výsledek informace o bonitě, pak vycházejí z vědecky uznané matematicko-statistické metody. Do výpočtu hodnot skóre se promítají mimo jiné i údaje o adrese. Další informace důležité z hlediska ochrany osobních údajů, mimo jiné o použitém zdroji informací, zjistíte z prohlášení o ochraně osobních údajů společnostiPayPal: www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

3.8.2. Dobírka

Pokud platíte dobírkou, obdrží údaje o dodávce a o platbě potřebné pro zprostředkování a přijetí platby náš příslušný doručovací partner.

4. Příjemce mimo EU

S výjimkou uvedeného zpracování nepředáváme Vaše osobní údaje příjemcům se sídlem mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Uvedené zpracování zahrnuje přenos osobních údajů na servery námi pověřeného poskytovatele technologie tracking popř. targeting Tyto servery se nacházejí v USA. Přenos údajů probíhá na základě tak zvaných Standardních smluvních doložek komise EU a dále podle principů tak zvaného ujednání na ochranu soukromí (Privacy Shield).

5. Vaše práva

5.1. Přehled

Kromě práva odvolat souhlas, který jste nám udělili, Vám za stanovených zákonných podmínek přísluší další následující práva:

 • právo na informace o Vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy (čl. 15 GDPR), zvláště můžete vyžadovat informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, o plánované době uchovávání, původu Vašich údajů, pokud nebyly shromážděny přímo u Vás;
 • právo na opravu nesprávných nebo doplnění správných údajů (čl. 16 GDPR),
 • právo na smazání Vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy (čl. 17 GDPR), pokud nemusíme dodržovat žádné zákonné nebo smluvní lhůty pro uchovávání nebo jiné zákonné povinnosti popř. práva na další uložení,
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů (čl. 18 GDPR), pokud popíráte správnost údajů, pokud je jejich zpracování protiprávní, pokud Vy odmítáte jejich smazání; pokud již správce tyto údaje nepotřebuje, Vy je však potřebujete pro uplatnění, vykonání nebo obhajobu právních nároků, nebo jste vznesli námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenosnost údajů dle čl. 20 GDPR, tzn. právo obdržet vybrané, u nás uložené údaje v běžném strojově čitelném formátu, nebo požadovat přenos na jiného správce,
 • právo na stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorčí úřad ve svém místě bydliště, pracoviště či sídla naší firmy.

Vaše výše uvedená práva vůči nám můžete uplatnit na zakaznickyservis@lascana-shop.cz.

5.2. Právo zákazu

V případě splnění předpokladů dle čl. 21 odst. 1 GDPR je možné zpracování osobních údajů zamítnout z důvodů, které vyplývají ze zvláštní situace dotčené osoby.

Výše uvedené obecné právo zákazu platí pro všechny účely zpracování popsané v těchto informacích o ochraně osobních údajů, které jsou zpracovány na základě článku 6 odst. 1 písmeno f) GDPR. Na rozdíl od zvláštního práva zákazu vztahujícího se na zpracování údajů k reklamním účelům, jsme podle GDPR povinni realizovat takový obecný zákaz pouze tehdy, pokud nám k tomu sdělíte důvody vyššího významu (např. možné nebezpečí pro život nebo zdraví).

5.3. Právo na odvolání

Pokud osobní údaje zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo svůj udělený souhlas kdykoli odvolat Odvolání souhlasu neznamená, že by bylo zpracování osobních údajů provedené do okamžiku odvolání na základě souhlasu neplatné.