Pro zkvalitnění našich služeb používáme na stránkách LASCANA cookies. Pokračováním na této stránce vyjadřujete souhlas s používáním všech cookies.

Souhlasímx
Možnosti platby Doprava zdarma při objednávce nad 2500 Kč Výměna a vrácení zboží

x

fMENU

 

Vítejte na stránkách LASCANA!

U nás nakupujete bezpečně!
Pohodlné a spolehlivé online nakupování: u LASCANA jsou Vaše osobní údaje v bezpečí.

 
VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY >

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

(Poslední úprava: listopad 2017)

 

1.       Registrace

LASCANA přijímá objednávky přes Webový obchodní dům jen od registrovaných Zákazníků, k registraci je třeba, aby Zákazník zadal během registrace beze zbytku všechny údaje požadované firmou LASCANA. Během registrace je Zákazník Webovým obchodním domem upozorněn zprávou, jestliže zadá chybné údaje a je-li k úspěšné registraci třeba něco opravit. Firma LASCANA nenese odpovědnost za problémy, opoždění, pochybení vzniklé mylnými a/nebo nepřesně zadanými údaji Zákazníkem. Zaregistrovat se lze během procesu objednávání nebo předběžně vyplněním dotazníku v řádku horního záhlaví Webového obchodního domu po volbě „Registrace” v menu. Registrací Zákazník souhlasí s předpisy ve Všeobecných smluvních podmínkách a s částí Informací o ochraně osobních údajů o zpracování dat. Zároveň s registrací může dát Zákazník souhlas k tomu, aby mu LASCANA zasílal nabídky, reklamní zásilky v e-mailu. Ve Webovém obchodním domě LASCANA se mohou registrovat pouze osoby starší 16 let, registrací Zákazník prohlašuje, že dovršil 16 let.

Podmínky a pravidla užití uživatelského účtu: Na základě Vaší registrace provedené na www.lascana-shop.cz (dále jen „webová stránka“) můžete vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní můžete provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží jste povinen/na uvádět správně a pravdivě všechny povinné údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu jste povinen/na při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Jste povinen/na zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. V případě, že zapomenete své heslo, můžete získat krátkodobý přístup ke svému uživatelskému účtu prostřednictvím registrované e-mailové adresy, na kterou obdržíte ověřovací kód s omezenou platností. Poté jste povinen/na nastavit si nové heslo. Nejste oprávněn/na sdělovat přístupové údaje, zejména heslo, třetím osobám. Nejste oprávněn/na umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. E-shop může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy porušíte kteroukoliv ze svých povinností vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Berete na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení e-shopu, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Více o zpracování osobních údajů naleznete v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) platí v případě registrace nebo jakéhokoli nákupu provedené/ho kupujícím (výše a dále jen „Zákazník“) prostřednictvím webových stránek : https://www.lascana-shop.cz/provozovaných společností Otto Central Europe GmbH.. (dále také „LASCANA“).

 

2.         Vrácení a možnost výměny zboží, právo na odstoupení od smlouvy

U LASCANA můžete objednávat bez rizika!

Právo kupujícího (Zákazníka), který je spotřebitel, na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů
U nás zakoupené zboží můžete vrátit v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku bez udání důvodu během zákonné 14 denní lhůty od data jeho převzetí (zákonné právo kupujícího, který je spotřebitel, na odstoupení od smlouvy). V případě objednávky rozdělené na několik částí toto právo běží ode dne převzetí poslední dodávky. Pro uplatnění práva je možno využít formulář dostupný na webových stránkách https://www.lascana-shop.cz/

Vrácení zboží ve 14 denní lhůtě
U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14 denní lhůty od data jeho převzetí. V případě vrácení zboží za něj Zákazník obdrží zpět peníze. Pokud požaduje zaslání jiného zboží, je mu zasláno znovu za úhradu. V případě, že u zboží, které Zákazník zasílá zpět, byla využita slevová akce, je tato sleva percentuálně rozečtena na objednané zboží a při vrácení je částka o poskytnutou slevu ponížena. K odstoupení můžete využít formulář uvedený zde. 

Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu.
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Doporučujeme však vrátit zboží v nepoškozeném obalu z důvodu předcházení škodě. I přesto má LASCANA právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté Zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Zákazník odpovídá LASCANA za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je LASCANA oprávněn uplatnit vůči Zákazníkovi kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu. LASCANA si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.

Náklady na vrácení zboží
Nesete, jakožto Zákazník, náklady na vrácení zboží při odstoupení od smlouvy.

Zboží si můžete vyzkoušet.
Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít LASCANA s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14 denní lhůty.
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud Zákazník jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží Zákazníkem (např. převezme-li si Zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně). V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, aby Zákazník předal zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k LASCANA. Opětovně zabalte výrobek. Do prázdných žlutých čtverečků umístěných na obalu uveďte, prosím, kód označující důvod vrácení! Tímto nám pomůžete v práci a urychlíte výměnu, resp. vrácení peněz. Pro usnadnění zpětného zaslání prosím použijte přilepenou etikety z faktury. Zboží neodesílejte zpět na dobírku, v takovém případě nemusí být LASCANA převzato, případně budou vzniklé náklady uplatněny vůči Vám. Doporučujeme, aby si kupující zásilku pojistil. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá.

Zboží zašlete na adresu přepravce:
GLS Czech Republic s.r.o. (OTTO Central Europe GmbH.)
Průmyslová 5619/1,
586 01 Jihlava

 

3.       Vymezení pojmů

Kupní smlouva – smlouva podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zavazuje LASCANA za úplatu odevzdat věc a převést k této vlastnické právo Zákazníkovi a Zákazník se zavazuje věc převzít a uhradit kupní cenu. Kupní smlouva je v rámci nákupu na internetovém e-shopu https://www.lascana-shop.cz/ uzavřena okamžikem, kdy LASCANA akceptuje objednávku Zákazníka provedenou přes určený webový formulář na uvedených webových stránkách. Součástí kupní smlouvy jsou tyto VSP, které se LASCANA a Zákazník zavazují dodržovat.

Zákazník spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Zákazník, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky https://www.lascana-shop.cz/

Prodávajícím - společnost Otto Central Europe GmbH., se sídlem Róbert Károly krt.59, 1134 Budapešť, Maďarsko, registrován v Maďarsku, Městský soud, č. 01-09-160524, licenční číslo: C/905212, DIČ: 10636367-2-41.

 

Osoba určená k vyřizování objednávek:
OTTO Central Europe GmbH.
P.O. Box 75
702 75 Ostrava 2
DIČ: CZ681791985
e-mail: otto@otto-shop.cz
www: www.otto-shop.cz

Přepravce, adresa příjmu vratek:
General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.(OTTO Central Europe GmbH.)
Průmyslová 5619/1
586 01 Jihlava
IČ: 26087961
DIČ: CZ681791985

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6618.

e-mail: objednavka@lascana-shop.cz
www: www.lascana-shop.cz

 

Zákaznické oddělení

 
Telefon: (+420) 597 497 300
Fax: (+420) 597 497 301 (nonstop)
   
Pondělí - pátek: 07.00 - 20.00 hodin
Sobota: 08.00 - 14.00 hodin

 

4.       Objednávka

Kupní smlouvu je možno uzavřít v českém jazyce. K uzavření kupní smlouvy je potřeba vytvořit objednávku, jak je popsáno níže. Předtím, než definitivně Zákazník potvrdí objednávku, budete mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže budete mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka „Zpět“, kterým se vrátíte do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky souhlasíte, tlačítkem „Odeslat objednávku“ bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.

Při podání objednávky se automatická e-mailová zpráva vygenerovaná e-shopem www.lascana-shop.cz nepovažuje za zpětné potvrzení, tato zpráva potvrzuje výhradně jen úspěšný záznam objednávky a její přeposlání směrem k prodejci.

V případě, že se navzdory veškeré péči prodejce dostane na stránky e-shopu nesprávná cena, zejména co se týká zjevně chybné ceny, např. „0“ Kč nebo „1“ Kč, která je významně odlišná od všeobecně známé, obecně přijaté nebo odhadnuté ceny za produkt, nebo která se objevila z důvodu systémové chyby, pak prodejce není povinen dodat toto zboží za chybně uvedenou cenu, ale může nabídnout dodání za správnou cenu, přičemž při její znalosti může Zákazník od nákupu odstoupit. LASCANA si vyhrazuje právo opravit zjevné chyby.

LASCANA není zodpovědný za cenové či jiné chyby a vyhrazuje si právo na zrušení objednávek založených na nedorozumění.

Ceny uvedené na webových stránkách https://www.lascana-shop.cz/ jsou konečné, vč. DPH. Náklady na dopravu a balné nejsou v ceně zahrnuty a jsou uvedeny dále a následně jsou přičteny v objednávkovém formuláři.

Náklady na použití elektronických prostředků nese Zákazník a řídí se smlouvou mezi Zákazníkem a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

Informujeme Zákazníky, že odesláním Objednávky ve smyslu Obchodních VSP níže se zapojují do programu „Ověřeno Zákazníky“, který pro LASCANA provádí společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 02387727, DIČ CZ 0238772, jako provozovatel portálu Heureka.cz (dále jen „Heureka“ a program dále jen „program Heureka“). Vaše zapojení do programu Heureka je dobrovolné. Pověřili jsme Heureku, aby Vám po odeslání Objednávky zaslala e-mail, ve kterém můžete vyplnit hodnocení našeho obchodu a objednaného zboží. Odesláním Vašeho hodnocení umožňujete Heurece zveřejnění Vaší přezdívky, zakoupeného zboží a Vašeho hodnocení. Heureka není oprávněna nakládat bez Vašeho souhlasu s Vašimi osobními údaji. Více o zpracování osobních údajů naleznete v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

 

5.       LASCANA

Otto Central Europe GmbH.., se sídlem Róbert Károly krt.59, 1134 Budapešť, Maďarsko, registrován v Maďarsku, Městský soud, č. 01-09-160524, licenční číslo: C/905212, DIČ: 10636367-2-41.

 

6.       Přeprava

Přeprava zásilek kurýrní službou GLS přímo domů. Přeprava mimo území České republiky není možná bez předchozího souhlasu LASCANA a písemně dohodnuté ceny za takovou přepravu.

Balíky se zbožím objednaným z internetového obchodního domu LASCANA doručuje Zákazníkům přímo domů náš logistický partner, kurýrní služba GLS, v pracovní dny v době od 8.00 do 17.00 hodin. V den doručení bude Zákazníka kurýrní služba v ranních hodinách emailem informovat o přibližném čase doručení (s přesností tříhodinového intervalu). Pokud Zákazníkovi tento předpokládaný termín přepravy zásilky nebude vyhovovat, může kontaktovat kurýrní službu na telefonním čísle zákaznického servisu GLS 565 30 11 00, e-mailem nebo přes webový portál GLS, a dohodnout si nový termín doručení. K tomu je nutné zadat identifikační číslo zásilky. Vyskytnou-li se při doručení balíku překážky, zanechá kurýr na zadané adrese formulář s písemnou zprávou o prvním pokusu o doručení. Druhý a třetí pokus o doručení po předchozím neúspěšném pokusu bude uskutečněn bezplatně. Na formuláři s písemnou zprávou o pokusu o doručení je uvedeno telefonní číslo kurýra, telefonní číslo centrálního zákaznického servisu GLS a e-mailová adresa pro sjednání nového místa resp. termínu uskutečnění doručení zásilky.

Tým kurýrní služby GLS reaguje pružně na přání Zákazníků a vynakládá veškeré úsilí, aby byla zásilka doručena co nejdříve.

Pracovník kurýrní služby se musí řídit itinerářem cesty sestaveným podle adres Zákazníků, takže ho nemůže Zákazník žádat, aby mu zavolal těsně před příjezdem a domluvil si přesné místo a čas doručení. Z tohoto důvodu prosíme všechny Zákazníky o zadání adresy, na které bude možné Zákazníky nebo jimi pověřenou osobu během dne zastihnout!

Sledování zásilek: : Použitím identifikačního čísla zásilky může Zákazník sledovat své zásilky online na webové stránce https://online.gls-czech.com/index.php? Pokud by Zákazník chtěl získat informaci o stavu zásilky nebo o přesném čase přepravy, může nás kontaktovat v pracovní dny od 7.00 – 18.00 hodin na telefonním čísle zákaznického servisu GLS 565 30 11 00.

Termín dodání: Pokud je požadované zboží skladem, vyřídíme objednávku během 3-4 pracovní den. Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání, a proto může být objednané zboží obdrženo postupně v několika zásilkách. Z výše uvedeného důvodu může dojít také k vyprodání zboží, v takovém případě prosím přijměte naši omluvu. Děkujeme za pochopení.

Doprava zdarma objednávky nad 2500 Kč.

Při objednávce nad 2500 Kč bude objednané zboží doručeno zdarma až domů! Při nákupu budou zohledněny a následně kumulovaně odečteny všechny slevy, na které má Zákazník při nákupu nárok.

7.       Platební informace

Objednání bez rizika
V e-shopu LASCANA je možná platba platební kartou, předem - bankovním převodem nebo na dobírku.
Platba předem - bankovním převodem.

Zvolíte-li si platbu předem - bankovním převodem, pak Vám informace potřebné k převodu zašleme v e-mailu o potvrzení objednávky. Pozor! Tuto formu platby zvolte pouze při využití internetového bankovnictví, kdy jsou peníze zaslány přímo z klientova účtu na náš účet! Po obdržení tohoto e-mailového potvrzení objednávky převeďte celkovou částku (hodnotu objednaného zboží + přepravné) na náš bankovní účet. Jakmile platba na náš účet dojde (zašleme Vám rovněž e-mail) Vaše objednávka získá aktivní statut a zboží Vám bude odesláno jako doporučená zásilka. Termín dodání se počítá od chvíle, kdy platba dojde na náš bankovní účet.

S převodem platby v každém případě vyčkejte na e-mailové potvrzení objednávky, a kolonku „Poznámky“ pozorně vyplňte podle pokynů obsažených v zaslaném potvrzení objednávky! Balné a přepravné činí v případě platby předem - bankovním převodem 119 Kč.

Platba platební kartou: U nás můžete platit i platební kartou online. Je úplně jedno, zda máte kartu VISA nebo MasterCard – u nás můžete jednoduše a bezpečně platit svou platební kartou. Pro tento „Způsob platby“ si zvolte v menu službu „Platební karta“. Přijímáme platby jen platebními kartami Mastercard a Visa. Kromě názvu vydavatele platební karty, čísla karty a data platnosti je zapotřebí zadat i kontrolní kód karty. Kontrolní kód je trojčíslí vytištěné na zadní straně platební karty, které slouží k zajištění bezpečnosti plateb na internetu. Nejmodernější kódovací technika, jako např. metoda Secure Socket Layer (SSL) a systém 3D-Secure, Vám nabízí nejvyšší možnou bezpečnost i při internetové platbě. Možnost platby platební kartou platí pro celý sortiment zboží nabídky LASCANA. Kupní cena bude z Vaší karty odečtena až po doručení zboží. Prosíme Vás o pochopení, že LASCANA nemůže v současné době přijímat platby kartami VISA Elektron a Maestro. Pokud chcete cenu své objednávky uhradit platební kartou online, budete z pokladny přesměrováni na bezpečné rozhraní Computop Payment, kde se bude platba realizovat.
Přepravné v případě platby kreditní kartou činí: 139 Kč.
Upozorňujeme Vás, že v případě nedostupnosti Vámi objednaného zboží, Vám Vaši již zaslanou úhradu, popřípadě hodnotu odpovídající vrácenému zboží v rámci našich možností, v co nejkratší lhůtě pošleme na bankovní účet, který používáte. Pokud zvolíte možnost platby bankovním převodem, není možné v objednávce provádět žádné změny! Nákupní poukazy a bonusy mající původ ve výhrách lze využít pouze v případě platby na dobírku.

Tímto souhlasíte s tím, že při převzetí zboží placeného prostřednictvím platební karty nebo placeného platbou předem bankovním převodem je LASCANA anebo přepravce pověřený dodáním Vašeho zboží oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití odcizených platebních karet a ochrany práv pravého vlastníka platební karty.

Platba na dobírku: Jestliže si zvolíte platbu na dobírku, Vaše zboží Vám odešleme na Vámi uvedenou dodací adresu jako doporučenou zásilku s dobírkou. Celkovou částku (hodnotu objednaného zboží + přepravné) budete platit v hotovosti při převzetí zboží. Balné a přepravné činí při platbě na dobírku 139 Kč.

 

8.       Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění (dále jen "Zákon") a popisuje postup, jakým přistupovat při reklamaci zboží pořízeného spotřebitelem od LASCANA. LASCANA je společnost Otto Central Europe GmbH., se sídlem Róbert Károly krt.59, 1134 Budapešť, Maďarsko, registrován v Maďarsku, Městský soud, č. 01-09-160524, licenční číslo: C/905212, DIČ: 10636367-2-41. (dále jen "LASCANA"). Tento reklamační řád se týká všech Zákazníků splňujících dále uvedené podmínky, vyjma těch, kteří jsou podnikateli a při uzavření smlouvy s LASCANA je zřejmé, že se koupě týká také jejich podnikatelské činnosti.

Práva z vadného plnění, záruka: Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. LASCANA odpovídá za to, že věc nemá při převzetí vady a že má vlastnosti, které byly ujednány, hodí se k účelu, který je pro její užití uveden a je v souladu s právními předpisy.

Zákazník si zboží (věc) podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží (věci) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka vnější událost. Odpovědnost za vady se tedy z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany LASCANA. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, nebo jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc užít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Požádá-li o to Zákazník, potvrdí mu LASCANA v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Toto potvrzení lze nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

 

Nemá-li zboží vlastnosti tj.

 1. ) které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které LASCANA nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. ) zboží se nehodí k účelu, který pro její použití LASCANA uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. ) zboží neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. ) zboží není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. ) zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 

Zákazník může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží (věci), může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu LASCANA nemůže dodat nové zboží (věc) bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že LASCANA nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je LASCANA zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Zákazníkovi u práva z vadného plnění nenáleží:

 1. ) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. ) na opotřebení zboží (věci) způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. ) u použitého zboží (věci) na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 4. ) vyplývá-li to z povahy zboží (věci).

 

 

Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícimu, bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Vytkl-li Zákazník LASCANA vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.

 

V případě oprávněné reklamace (odstranitelné vady) náleží Zákazníkovi i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud LASCANA namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Uplatnění reklamace: Reklamaci lze uplatnit u určené osoby LASCANA tj. odesláním na poštovní adresu Otto Central Europe GmbH, C/o GLS Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1,586 01 Jihlava. V případě zasílání reklamovaného LASCANA se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží LASCANA. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se LASCANA se Zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat LASCANA, si Zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

LASCANA označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

 • vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • bylo použito nesprávné či nelegální programové vybavení, nebo nesprávný spotřební materiál,
 • byla vada způsobena působením počítačových virů,
 • byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,
 • byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,
 • bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku

 

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 • že se vada vyskytla v záruční době - za tímto účelem Zákazník předloží řádně a čitelně vyplněný záruční list, a to v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než zákonná/
 • že Kupujíci koupil výrobek od LASCANA.
 • že je výrobek vadný, za tímto účelem Zákazník popíše závadu a předloží vadný výrobek

 

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Zákazníka řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

 

9.       Poučení

Řešení sporů online: Zákazník, který je spotřebitelem, má právo LASCANA, v případě sporu, navrhnout mimosoudní řešení sporu ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Subjektem mimosoudního řešení je pro nabízené zboží Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 366 360, webová adresa: www.coi.cz. LASCANA má právo souhlasit s takto navrženým mimosoudním řešení, avšak v případě nesouhlasu bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností místně a věcně příslušný soud.

Dozorový orgán
Má-li Zákazník za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany LASCANA, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

 

10.       Závěrečná ustanovení

Tyto VSP vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 7. 2017. LASCANA si vyhrazuje právo změny VSP s účinností ke dni zveřejnění. Tato změna nemá vliv na práva již existující. LASCANA není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodex chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tyto VSP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu https://www.lascana-shop.cz/ a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. VSP platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách LASCANA v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Zákazník vůči LASCANA, že se seznámil s těmito VSP a že s nimi souhlasí.

Na tyto VSP je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

11.       Podmínky užívání „hodnocení“

Tyto podmínky se vztahují výhradně na nákup zboží provedený na e-shopu LASCANA. Možnost posouzení nakoupených produktů, "hodnocení", používání funkce je upraveno uživatelskými pravidly a podmíněné Podmínkami. Pokud chcete zaslat vaše hodnocení, prosím vyjádřete souhlas s následujícím / prohlášení v tom smyslu, že:

 • zasláním hodnocení vyjadřujete pouze vlastní písemné hodnocení, které neporušuje právo duševního vlastnictví kterékoli jiné osoby;
 •  
 • zasláním písemného hodnocení převádíte veškerá převoditelná práva v neomezeném rozsahu na LASCANA, tento je není povinen využít, může práva postoupit nebo udělit sublicenci, vzdáváte se práv souvisejících s duševním vlastnictvím nebo jiných práv;
 • zasláním hodnocení prohlašuje, že hodnotíte pouze na základě osobních zkušeností, na základě provedeného nákupu, hodnocení není zkreslené, v rozporu s dobrými mravy, v rozporu s platnými právními předpisy,
 • k nákupu, ke kterému udělujete hodnocení, došlo v době bezprostředně předcházející době hodnocení;
 • hodnocení neporuší tyto podmínky a práva fyzických a právnických osob

 

Jakožto uživatel nejste oprávněn/na publikovat následující hodnocení:

 • O kterém víte, že je nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící;
 •  
 • O kterém víte, že je urážlivé, nemravné nebo diskriminační;
 • O kterém víte, že porušuje autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství, právo na soukromí nebo jiných práv třetích stran;
 • O kterém víte, že je v rozporu se zákonem;
 • O kterém víte, že je pomlouvačné, urážlivé, nenávistné, rasově či jinak urážlivé pro náboženství, vyhrožování, obtěžování;
 • O kterém víte, že zahrnuje inzerci pro jiné webové stránky, informace, adresy, e-mailové adresy, telefonní číslo nebo jiné kontaktní možnosti;
 • O kterém víte, že obsahuje počítačové viry, červy nebo jiné potenciální nebezpečí počítačového programu;
 • Kritiku, že jiné osoby podávající hodnocení;
 • O kterém víte, že bude ohrožena, poškozena bezpečnost jiné osoby nebo majetku.

 

 

Tímto hodnocením a zveřejněním, souhlasíte s tím, že akceptujete naše pravidla zveřejňování hodnocení a souhlasíte s VSP podle platných právních předpisů a LASCANA není odpovědná za jakékoli škody, nároky, požadavky vyplývající ze zveřejnění hodnocení. LASCANA si vyhrazuje právo provádět změny hodnocení zveřejněného na webové stránce a upřednostnit další údaje o produktu - volně a bez omezení na to se vztahuje výslovný souhlas od hodnotitele. LASCANA si vyhrazuje právo kdykoli hodnocení zkontrolovat a bez udání důvodu změnit nebo odstranit hodnocení pokud je "hodnocení" v rozporu s VSP používání nebo jinak v rozporu se zákonem podle jejího uvážení.

Jak je uvedeno v podmínkách hodnocení, za obsah hodnocení je odpovědná osoba která hodnocení zasílá, společnost LASCANA nenese žádnou právní ani finanční odpovědnost za jeho obsah. LASCANA si vyhrazuje právo hodnocení v rozporu s těmito VSP blokovat, odstranit či uplatnit škody vzniklé z provedení hodnocení v rozporu s těmito VSP. Zasláním písemného hodnocení udělujete OTTU souhlas se zveřejněním jména, města a textu hodnocení. Text hodnocení je LASCANA oprávněno přiměřeně krátit. Více o zpracování osobních údajů naleznete v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

 

12.       Důležité informace

Provozovatel webových stránek: Tyto webové stránky provozuje společnost Otto Central Europe GmbH., se sídlem Róbert Károly krt.59, 1134 Budapešť, Maďarsko, registrován v Maďarsku, Městský soud, č. 01-09-160524, licenční číslo: C/905212, DIČ: 10636367-2-41.

Webovou stránkou se vždy rozumí https://www.lascana-shop.cz/

Podmínky užití webových stránek: Veškeré materiály (obrázky, fotografie, texty a další) zobrazeny na webových stránkách jsou majetkem LASCANA a jsou chráněny ustanoveními zákona autorského, zákona o ochranných známkách, případně dalšími právními předpisy. Jakékoliv použití nad rámec osobních účelů podléhá souhlasu LASCANA. Veškeré stahování obsahu webových stránek je na vlastní riziko. LASCANA neodpovídá za práva třetích stran či jakékoliv ztráty nebo škody v souvislosti s užíváním těchto webových stránek.

Symboly ochrany přírody: U 97% LASCANA materiálů byla provedena zkouška obsahu škodlivin, a proto jsou vyhovující i pro citlivou pokožku. Symboly kvality, které LASCANA používá, vám pomohou při volbě sortimentu.

PUREWEAR je pečetí kvality, která představuje ekologicky optimální textil vynikající kvality. Bavlněný materiál obsažení v každém jednotlivém kusu oděvu, který nese název PUREWEAR, pochází z kontrolovaného biohospodářství. Textilie jsou vyráběny z obzvlášť příjemného materiálu, který je technologicky zbaven všech škodlivin.

Oděvy opatřené touto značkou jsou zkoušeny i podle přísných kritérií jako např. nepřípustnost zbytků formaldehydu, těžkých kovů a škodlivých barviv. (Výjimku tvoří např. módní doplňky, jako např. korálkové nášivky). 97% textilií z našeho katalogu je opatřeno touto značkou.

Všeobecné informace o zboží

 

13.       Kontakty

Korespondenční adresa LASCANA

Otto Central Europe GmbH.
P.O. Box 75
702 75 Ostrava 2
DIČ: CZ681791985
e-mail: objednavka@lascana-shop.cz
www: www.lascana-shop.cz

Zákaznické oddělení

Telefon: (+420) 597 497 300
Fax: (+420) 597 497 301 (nonstop)
   
Pondělí - pátek: 07.00 - 20.00 hodin
Sobota: 08.00 - 14.00 hodin

 

14.       Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ >

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(Poslední úprava: listopad 2017)
 

1.       Kdy LASCANA používá a zpracovává osobní údaje?

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat.

Subjektem osobních údajů jste Vy.

Pokud udělujete souhlas ke zpracování osobních údajů, tento je udělen správci, kterým jsme my, tedy společnost Otto Central Europe GmbH.., se sídlem Róbert Károly krt.59, 1134 Budapešť, Maďarsko, registrován v Maďarsku, Městský soud, č. 01-09-160524, licenční číslo: C/905212, DIČ: 10636367-2-41. Víme, že je pro Vás pečlivé zacházení s Vašimi osobními údaji velmi důležité. Stejně důležitá je i ochrana Vašich osobních údajů pro LASCANA a proto dodržujeme při zjišťování, zpracovávání a používání přísně zákonná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zásadně platí, že můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste museli uvést osobní údaje.

V některých případech od Vás ale takové údaje potřebujeme, a to:

 • při objednávce z důvodu plnění smlouvy,
 • při účasti v soutěžích, pokud s tímto budete souhlasit,
 • při kontaktu s námi, pokud se na nás obrátíte, budou Vaše osobní údaje použity výhradně pro vyřízení Vašeho požadavku,
 • při použití chráněné sekce „Moje LASCANA“ budou Vaše osobní údaje použity výhradně pro účely vedení Vašeho účtu,
 • u vyžádání katalogu budou Vaše osobní údaje použity pouze pro zajištění odeslání,
 • u vyžádání/zrušení informačního zpravodaje budou Vaše osobní údaje použity za účelem zasílání obchodních sdělení a to i elektronicky,

 

Vaše údaje nám pomáhají individuálně vytvářet a stále zlepšovat Vaše dojmy z nakupování. Používáme jednotlivé osobní údaje pro realizaci objednávek, pro dodávání zboží, pro realizaci platby, aby se předešlo zneužití našich internetových stránek a abychom Vás informovali o objednávkách, produktech, službách a nabídkách, vždy však v nezbytném rozsahu pro daný účel po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu.

 

2.       Co dělá LASCANA s Vašimi osobními údaji?

Přesný rozsah zpracování osobních údajů, doba jejich zpracování, účel jejich zpracování a případně též další nezbytné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, budou vždy upřesněny v rámci příslušného souhlasu se zpracováním, ledaže tento souhlas dle zákona není v konkrétním případě zapotřebí.

Například pokud jste naším Zákazníkem, můžeme Vám zaslat obchodní sdělení týkající se obdobných výrobků a služeb, toto však můžete kdykoliv odmítnout.

Pokud nám sdělujete Vaši e-mailovou adresu, používáme tuto výhradně k vyřízení Vašeho požadavku, například k odpovědi na Váš dotaz či Vaši žádost.

Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni používat k zasílání obchodních sdělení, včetně elektronických newsletterů jen tehdy, pokud to výslovně odsouhlasíte.

Vyplněním registračního formuláře prostřednictvím www.lascana-shop.cz, SMS zprávy či faxem souhlasíte se zařazením Vámi vyplněných osobních údajů do marketingové databáze správce a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, programu hodnocení Zákazníků výrobcích a jiných aktivitách, zahrnující také zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. Zároveň udělujete LASCANA souhlas s tím, aby Vám zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

V případě, že ke konkrétnímu zpracování udělíte souhlas, pak je vždy dobrovolný a je možno jej kdykoliv odvolat.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Správcem je vždy společnost Otto Central Europe GmbH., se sídlem Róbert Károly krt. 59, 1134 Budapešť, Maďarsko, registrován v Maďarsku, Městský soud, č. 01-09-160524, licenční číslo: C/905212, DIČ: 10636367-2-41 (také jako „LASCANA“ a „správce“).

KONKRÉTNÍ ÚČELY ZPRACOVÁNÍ:

 • I. Vyřízení objednávky a plnění smlouvy: pokud si u nás objednáte zboží, užíváme Vaše osobní údaje pouze k vyřízení objednávky a doručení Vašeho zboží. Za tímto účelem s Vámi komunikujeme pouze při dodání, případně kdykoliv se na nás sami obrátíte. Nad rámec tohoto zpracování Vaše osobní údaje užíváme pouze tehdy, pokud nám to umožňují právní předpisy.
 • II. Odběratelé newsletteru: pokud nám k tomuto udělíte souhlas, zasíláme Vám personalizovaná obchodní sdělení, za tímto účelem můžeme užívat veškeré osobní údaje, které nám o sobě sdělíte, včetně Vašich nákupů a prohlížení našich newsletterů, abychom Vám zasílali pouze takové nabídky, o které máte skutečně zájem.

 

DOBA ZPRACOVÁNÍ:

 • I. Pokud si u nás objednáte zboží, Vaše osobní údaje používáme výhradně k tomuto účelu po dobu vyřízení objednávky a dále pouze po dobu dle příslušných právních předpisů.
 • II. Newsletter je zasílán po dobu neurčitou, nejdéle do Vašeho odvolání souhlasu, což můžete kdykoli učinit v každém jednotlivém obchodním sdělení a na adrese objednavka@lascana-shop.cz

 

ROZSAH:

 • I. Pokud si u nás objednáte zboží, požadujeme po Vás pouze nezbytný rozsah osobních údajů potřebný k vyřízení objednávky a doručení Vašeho zboží.
 • II. K zasílání newsletteru užíváme pouze Váš e-mail. Pokud nám udělíte souhlas, můžeme za účelem lepšího výběru obchodních sdělení užít i jiné osobní údaje.

 

ZPRACOVATELÉ:

Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím zpracovatelů na základě pověření dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb.

LASCANA pověřilo zpracováním tyto společnosti: General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., sídlem Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, IČ: 26087961, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66184; SECTOR 31 s.r.o., sídlem Náměstí Smiřických 29, 281 63 Kostelec nad Černými lesy; AGNITAS AG – e-mail & marketing automation, sídlem Werner-Eckert-Straße 6, 81829 München, Deutschland;  DMS Dialogmarketing Kft., sídlem 1184 Budapest, Fáy u. 2., Maďarsko; KS Katalogservice s.r.o., sídlem Komenskeho 598, 332 03 Stáhlavy, Tschechien Ĉeská pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1; ACTIVE 24, s.r.o., sídlem Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, a to za účelem vyřízení objednávek a požadavků.

Zákazníků a jiné společnosti v podobě přepravce, reklamní agentury a společnosti zajišťující provádění objednávek a společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, IČ: 02387727, za účelem vedení programu Heureka.

INFORMACE O VAŠICH PRÁVECH

Dovolujeme si Vás současně informovat, že ve všech uvedených případech máte práva dle §§ 11, 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., máte právo požádat správce o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, tj. právo tzv. přístupu k osobním údajům, které se Vás týkají, máte právo je opravit, zablokovat nesprávné osobní údaje nebo požadovat jejich likvidaci.

Od účinnosti Nařízení o ochraně osobních údajů (25. 5. 2018) máte práva dle článku 12 - 23 tohoto nařízení, zejména právo na transparentnost zpracování, právo na informace a přístup k údajům, právo na opravu a výmaz údajů, právo na omezení zpracování údajů a právo na přenositelnost údajů. Dle uvedeného nařízení máte rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování včetně profilování.

UPLATNĚNÍ ŽÁDOSTÍ

Pro podrobnější poučení a informaci o zpracování osobních údajů se můžete obrátit na správce.

Veškeré požadavky týkající se zpracování osobních údajů, případně pochybnosti o dodržování Vašich práv ze strany naší společnosti u nás můžete uplatnit na těchto kontaktech:

- na e-mailu objednavka@lascana-shop.cz

nebo písemně na adrese Otto Central Europe GmbH., P. O. Box75, 70275 Ostrava 2

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz , u kterého může subjekt osobních údajů podat stížnost.

 

3.       Používá LASCANA cookies?

LASCANA používá cookies, které nám umožňují učinit Váš nákup co nejpříjemnější.
Co jsou to cookies a k čemu se u nás používají?
Cookies jsou textové soubory, které se při návštěvě na internetové stránce uloží na počítači uživatele.

LASCANA používá tzv. Session-cookies, které se s uzavřením prohlížeče opět ihned vymažou. Pomocí nich získáváte např. příjemnou výhodu počtu položek v nákupním košíku a aktuální hodnotu Vašeho nákupu. Osobní údaje nejsou v těchto textových souborech obsaženy. Ostatní cookies jsou upraveny v následujícím článku.

Jsou cookies nebezpečné?

Vždy znovu se rozšiřuje fáma, že cookies mohou být pro Váš počítač velmi nebezpečné. Cookies ale v žádném případě nemohou provádět tyto činnosti:

 • Cookies nemohou přenášet viry.
 • Cookies nemohou přečíst údaje z harddisku.
 • Vaše e-mailová adresa se používáním cookies nezveřejní.
 • Nemohou být nepozorovaně odesílány žádné e-maily.
 • Jiné webové servery nemohou přečíst cookies.

 

Chcete se vzdát výhod našich cookies?

Funkce nápovědy na liště menu u většiny webových prohlížečů Vám vysvětluje, jak zabránit Vašemu prohlížeči přijmout nové cookies, jak nechat Váš prohlížeč informovat, když obdržíte nový cookie nebo jak vymažete veškeré dosud obdržené cookies a jak zablokovat, abyste žádné další nedostali.

Příklad v prohlížeči Internet Explorer:

 1. Zvolte v menu „nástroje“ bod možnosti internetu
 2. Klikněte na kartu „ochrana údajů“.
 3. Nyní můžete nastavit, zda se mají cookies přijímat, selektovat nebo odmítnout.
 4. Pomocí „OK“ Vaše nastavení potvrdíte.

 

Ale jen používáním našich cookies můžete plně využít některé ze zajímavých funkcí na www.lascana-shop.cz. Vložíte-li například do košíku zboží, přečte si náš server kód z cookies a tak si pamatuje, že zboží patří do Vašeho košíku. Navštívíte-li po Vaší cestě za nákupem na www.lascana-shop.cz další webové stránky a vrátíte se pak zpět na naši stránku, je Váš košík nadále naplněný. Tato služba je možná jen při používání cookies!

Doporučujeme Vám proto, abyste nechali příjem Cookies zapnutý.

Veškeré informace o cookies se rovněž dozvíte na http://www.youronlinechoices.com/cz/ , kde můžete rovněž v sekci „Vaše volby“ vypnout vybrané cookies.

Máte ještě nějaké otázky?

Chcete obdržet ještě další informace o používání cookies? Pak nám prosím Vaši žádost sdělte!

>>Odeslat dotaz  

 

4.       Spravované údaje vygenerované prohlížením webového obchodního domu a social media stránek

Používání „cookies“:Během prohlížení Webového obchodního domu jsou do počítače Zákazníka stahovány soubory v textovém formátu (dále a výše jen „cookies“). Správce dat využívá hlavně tzv. Session-cookies, které se po uzavření prohlížeče ihned smažou. Pomocí nich lze zobrazit obsah košíku při prohlížení jakékoli stránky, tady si může Zákazník přečíst, kolik zboží vložil do té doby do košíku a kolik činí souhrnně jejich aktuální cena. Tyto textové soubory neobsahují osobní data.

Kromě toho Správce dat používá i takové cookies, které jsou frekventované i během několikerého prohlížení. Ani tyto cookies neobsahují adresná data (jako například jméno Zákazníka, jeho e-mailovou adresu, atd.) nebo jiné osobní údaje, výhradně jen následující údaje: IP adresu Zákazníka. Tyto cookies garantují hlavně to, aby nabídka webového obchodního domu správce dat byla přívětivější, účinnější a bezpečnější. Díky těmto souborům je například umožněno, aby se na domovské stránce objevily informace, které budou zvlášť vyhovovat zájmům Zákazníka. Jediným cílem je, aby se nabídka co možná nejlépe přizpůsobila nárokům Zákazníka a aby prohlížení bylo co nejkomfortnější. Identifikace osoby Zákazníka není těmito cookies možná.

Přirozeně lze prohlížeč nastavit i tak, abyste cookies použité během několikerého prohlížení neukládal na pevný disk, ovšem jen s použitím cookies může Zákazník v plné míře využít jednotlivé funkce webového obchodního domu a užít si je. Například, když uloží zboží do košíku, server přečte kód cookie a tím zaznamená, že zboží patří do košíku Zákazníka. Jestliže Zákazník po prohlížení webového obchodního domu za účelem nákupu navštíví jiné webové stránky a poté se vrátí k nákupu, v košíku mu zůstane vše, co do něj do té doby vložil. Tato služba je například možná pouze povolením k používání cookies. Proto Správce dat navrhuje, aby Zákazník nechal cookies zapnuté.

Zhlédnutí a mazání cookies je obvykle kdykoli možné výběrem z nastavení webového prohlížeče, další informace lze získat pomocí funkce webového prohlížeče s názvem „Nápověda“.

Použití eTrackeru: k tomu, abychom naše webové stránky přizpůsobili očekáváním našich klientů, používáme systém sledování webu, e-tracker GmbH (www.etracker.com), pomocí kterého dochází k shromažďování a ukládání dat k marketingovým a optimalizačním účelům. Tato data používáme k vyhotovení uživatelských pod pseudonymem vedených profilů. Bez souhlasu dotyčné osoby týkajícího se této záležitosti nebudou shromážděné údaje způsobilé k tomu, aby návštěvníka webové stránky mohly individuálně identifikovat a nebudou spojeny s osobními daty nositele pseudonymu. V souvislosti s tím dojde ke zpracování a uložení IP adresy Zákazníka ve zkrácené podobě.

Máte právo se kdykoli ohradit proti shromažďování a ukládání dat s budoucí účinností na následujícím odkazu: http://www.etracker.de/privacy?et=wsxFhx

Použití Google Analytics: Naše stránka aplikuje program Google Analytics, službu analýzy webu Google Inc. ("Google"). Stejně tak Google Analytics pracuje s cookies, s textovými soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu používání našich webových stránek. Informace vygenerované pomocí cookies zachycující vaši návštěvu našich webových stránek se obvykle přesunou na server Googlu do USA a tam se ukládají. Ovšem Vaše IP adresa se přesune ve zkrácené podobě, jestliže se nalézá ve členském státě Evropské unie nebo v jiném státě, který má podepsanou dohodu o Evropském ekonomickém regionu. Jen ve zvláštních případech se přesune kompletní IP adresa do Google serveru v USA a tam dojde ke zkrácení. Google tuto informaci používá k tomu, aby vyhodnotil Vaše využití webových stránek, aby vypracoval hlášení o aktivitě stránek a aby poskytl další služby site provozovateli v souvislosti s používáním webových stránek. V rámci Google Analytics se IP adresy přeposlané z Vašeho prohlížeče nekombinují s jinými daty Googlu.

Ukládání cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením Vašeho prohlížeče. Dále můžete zabránit i předávání a zpracování dat Googlu o Vašem používání webových stránek vygenerovaných pomocí cookies (např. IP adresy), když si stáhnete a nainstalujete rozšířený doplněk prohlížeče (plugin) z následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google AdWords remarketing: Během návštěv našich stránek pošleme jeden nebo více cookies – tedy malý soubor s řadou znaků – do počítače prohlížejícího, čímž budeme moci individuálně identifikovat jeho prohlížeč. Tyto cookies zajišťuje Google, jejich využití probíhá přes systém Google Adwords. Tyto cookies posíláme do počítače klienta jen v případě prohlížení jednotlivých stránek, ukládáme tedy u těchto jen skutečnost a čas návštěvy dané stránky, jinou informaci nikoli. Vnější poskytovatelé služeb, mezi nimi Google, pomocí cookies ukládají informace, jestli uživatel již dříve navštívil webové místo inzerenta a na základě toho zobrazují vnější poskytovatelé – mezi nimi Google -uživateli inzeráty na internetových webech svých partnerů.

Uživatelé mohou zakázat cookies od Googlu na stránce Googlu sloužící k vypnutí inzerce. (To může signalizovat uživateli i to, že mohou na odhlašovací stránce Network Network Advertising Initiative zakázat cookies od vnějšího poskytovatele).

Webtracking: Na této webové stránce používáme technologii Facebook Custom Audience. Jedná se o nástroj poskytnutý sítí Facebook, který nám umožňuje měřit a shromažďovat za použití cookies, sčítacích pixelů a podobných technologií údaje našich uživatelů, a takto efektivněji utvářet naše reklamní aktivity na Facebooku, například tím, že se příspěvky zobrazí jen návštěvníkům naší webové stránky. Přitom nejsou na Facebook předávány žádné osobní údaje. Data evidovaná pomocí této technologie jsou na Facebook odesílána výhradně v kódované podobě. Osobní údaje jednotlivých uživatelů pro nás nejsou viditelné. Další informace o této webové technologii najdete v prohlášení o ochraně dat sítě Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/. Evidenci dat prostřednictvím technologie Custom Audience můžete deaktivovat zde https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ .

Retargeting

Tato webová stránka používá na internetu technologii retargetingu. Tato technologie umožňuje cíleně oslovit reklamou ty internetové uživatele, kteří se o náš obchod a naše výrobky již zajímali. Ze studií víme, že zobrazení personalizované reklamy, která má vztah k zájmu, je pro uživatele internetu zajímavější než reklama, jež takový osobní vztah nemá. Zobrazení reklamních prostředků je při retargetingu prováděno na bázi analýzy předchozího chování uživatele, která je založená na cookie. I v tomto případě samozřejmě nejsou ukládány žádné osobní údaje a stejně tak samozřejmě je technologie retargetingu využívána s dodržováním platných zákonných ustanovení o ochraně dat.

Prosíme, vezměte toto na vědomí: Zde máte možnost zakázat zobrazování Social Plug-in. Tím se nastaví cookie, který pak trvale brání přenosu dat na Facebook a Google, ledaže byste tento cookie ve svém prohlížeči cíleně odstranili pomocí funkce „Odstranit všechny cookies“. Zákaz je možné kdykoliv opakovat.

 

Integrace v sociálních pluginech

Na www.lascana-shop.cz jsou používány sociální pluginy Facebooku, Google a Pinterestu, které mají on-line obchod více personalizovat. K tomu používáme tlačítko „LIKE“ (známé i jako tlačítko „To se mi líbí“), tlačítko „Google +1“ a tlačítko Pinterestu „Pin-It“. Jedná se o nabídky americké firmy Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA), Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a Pinterest Inc. (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA).

Když navštívíte stránku www.lascana-shop.cz, která obsahuje takovýto plugin, dojde k vytvoření přímého spojení s Facebookem a Google+. Jste-li přihlášení na Facebooku nebo Google, může být návštěva přiřazena k vašemu účtu na Facebooku, resp. Google+. Pokud provádíte interakci s pluginem, například stisknete tlačítko „To se mi líbí“ nebo zanecháte komentář, odešle váš prohlížeč příslušnou informaci přímo na Facebook a tam ji uloží. Odhlášení z Facebooku, resp. Google+, zabrání přiřazení údajů k vašemu příslušnému profilu. O používání vašich údajů podle souhlasu provádějí příslušné firmy na svých internetových stránkách (Facebook Upozornění na ochranu dat, Google Prohlášení o ochraně dat, Pinterest Privacy Policy) podrobné údaje, týkající se druhu, účelu a dalšího zpracování vašich dat. Zde najdete také další informace o svých právech a možnostech nastavení na ochranu svého soukromí i o možnosti odvolání.

 

(+420)
Nahoru >
X

Děkujeme Vám za hodnocení!

Následující text bude zaznamenán:Souhlasíte s tím, aby křestné jméno bylo publikováno při hodnocení.


Vaše hodnocení:


Vaše hodnocení je přijato v našem systému, po zpracování bude zveřejněno na našich stránkách do 72 hodin od odeslání.

Pokračovat