Pro zkvalitnění našich služeb používáme na stránkách LASCANA cookies. Pokračováním na této stránce vyjadřujete souhlas s používáním všech cookies.

Souhlasímx
Možnosti platby Doprava zdarma při objednávce nad 2500 Kč Výměna a vrácení zboží

x

fSortiment

Vítejte na stránkách LASCANA!

U nás nakupujete bezpečně!
Pohodlné a spolehlivé online nakupování: u LASCANA jsou Vaše osobní údaje v bezpečí.

 
Kdy LASCANA používá a zpracovává osobní údaje? >

Víme, že je pro Vás pečlivé zacházení s Vašimi osobními údaji velmi důležité. Stejně důležitá je i ochrana Vašich osobních údajů pro LASCANA a proto dodržujeme při zjišťování, zpracovávání a používání přísně zákonná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů[v1] . Zásadně platí, že můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste museli uvést osobní údaje. V některých případech od Vás ale takové údaje potřebujeme, a to:

při objednávce
při účasti v soutěžích
při kontaktu s námi
při použití chráněné sekce „Moje LASCANA“
u vyžádání katalogu
u žádosti o zasílání/zrušení zasílání[ID2]  informačního zpravodaje
u přihlašování přátel

Vaše údaje nám pomáhají individuálně vytvářet a stále zlepšovat Vaše dojmy z nakupování. Používáme jednotlivé osobní údaje pro realizaci objednávek, pro dodávání zboží, pro kontrolu bonity, pro realizaci platby, aby se předešlo zneužití našich internetových stránek a abychom Vás informovali o objednávkách, produktech, službách a nabídkách.Abychom se s Vámi mohli spojit jednodušeji a rychleji než poštou, prosíme Vás, abyste nám sdělili Vaši e-mailovou adresu. Samozřejmě ji používáme k reklamním účelům jen tehdy, pokud to výslovně odsouhlasíte.

Co dělá LASCANA s Vašimi osobními údaji?>

Přesný rozsah zpracování osobních údajů, doba jejich zpracování, účel jejich zpracování a případně též další nezbytné informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, budou vždy upřesněny v rámci příslušného souhlasu se zpracováním, ledaže tento souhlas dle zákona není v konkrétním případě zapotřebí.

Dovolujeme si Vás současně informovat, že ve všech uvedených případech máte práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se Vás týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. V případě pochybností o dodržování Vašich práv ze strany naší společnosti se na nás můžete obrátit.

Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz. (Bližší informace o zpracování některých osobních údajů viz též Obchodní podmínky.)

Používá LASCANA Cookies? >

LASCANA používá Cookies, které nám umožňují učinit Váš nákup co nejpříjemnější. V našich Cookies nejsou uloženy žádné osobní údaje. Chcete vědět více o našem zacházení s Cookies?

» Informace o internetových technologiích

Co jsou to Cookies a k čemu se u nás používají? >

Cookies jsou textové soubory, které se při návštěvě na internetové stránce uloží na počítači uživatele.

LASCANA používá tzv. Session-Cookies, které se s uzavřením prohlížeče opět ihned vymažou. Pomocí nich získáváte např. příjemnou výhodu počtu položek v nákupním košíku a aktuální hodnotu Vašeho nákupu. Osobní údaje nejsou v těchto textových souborech obsaženy.

Jsou Cookies nebezpečné? >

Funkce nápovědy na liště menu u většiny webových prohlížečů Vám vysvětluje, jak zabránit Vašemu prohlížeči přijmout nové Cookies, jak nechat Váš prohlížeč informovat, když obdržíte nový Cookie nebo jak vymažete veškeré dosud obdržené Cookies a jak zablokovat, abyste žádné další nedostali.

Příklad v Internet Explorer 5.0:

Zvolte v menu „nástroje“ bod možnosti internetu
Klikněte na kartu „ochrana údajů“.
Nyní můžete nastavit, zda se mají Cookies přijímat, selektovat nebo odmítnout.
Pomocí „OK“ Vaše nastavení potvrdíte.

Ale jen používáním našich Cookies můžete plně využít některé ze zajímavých funkcí na www.lascana-shop.cz. Vložíte-li například do košíku zboží, přečte si náš server kód z Cookies a tak si pamatuje, že zboží patří do Vašeho košíku. Navštívíte-li po Vaší cestě za nákupem na www.lascana-shop.cz další webové stránky a vrátíte se pak zpět na naši stránku, je Váš košík nadále naplněný. Tato služba je možná jen při používání Cookies!

Doporučujeme Vám proto, abyste nechali příjem Cookies zapnutý.

Máte ještě nějaké otázky? >

Chcete obdržet ještě další informace o používání Cookies? Pak nám prosím Vaši žádost sdělte!

» Odeslat dotaz

Obchodní podmínky >

Vymezení pojmů

Vymezení pojmůKupní smlouva – smlouva podle zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se zavazuje prodávající za úplatu odevzdat věc a převést k této vlastnické právo kupujícímu a kupující se zavazuje věc převzít a uhradit kupní cenu. Kupní smlouva je v rámci nákupu na internetovém e-shopu https://www.lascana-shop.cz/ uzavřena okamžikem, kdy prodávající akceptuje objednávku kupujícího provedenou přes určený webový formulář na uvedených webových stránkách. Součástí kupní smlouvy jsou tyto obchodní podmínky, které se prodávající a kupující zavazují dodržovat.

Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Uživatel – každá osoba, která navštíví internetové stránky https://www.lascana-shop.cz/

Osoba určená k vyřizování objednávek:

OTTO Central Europe GmbH, C/o GLS Czech Republic s.r.o
 
Průmyslová 5619/1
586 01 Jihlava
DIČ: CZ681791985
 
e-mail:objednavka@lascana-shop.cz
www: www.lascana-shop.cz  
 
Zákaznické oddělení
 
Telefon: 597 497 300
Fax: 597 497 301 (nonstop)
SMS: 777 311 333
Pondělí - pátek: 7 - 20 hodin
Sobota: 8 - 14 hodin
 
 

Formát SMS objednávky

V případě, že znáte své zákaznické číslo (stálí zákazníci): zákaznické číslo.příjmení.objednací číslo+velikost+počet kusů.#(123456.novakova.d304018-0+44+1.d123456-0+44+2.#)
Používejte prosím diakritiku!

U LASCANA můžete objednávat bez rizika!

PRÁVO KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITEL NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VE LHŮTĚ 14 DNŮ


U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí (zákonné právo kupujícího, který je spotřebitel, na odstoupení od smlouvy). V případě objednávky rozdělené na několik částí toto právo běží ode dne převzetí poslední dodávky. Pro uplatnění práva je možno využít formulář dostupný na webových stránkách https://www.lascana-shop.cz/
V případě vrácení zboží za něj zákazník obdrží zpět peníze. Pokud požaduje zaslání jiného zboží, je mu zasláno znovu za úhradu. V případě, že u zboží, které zákazník zasílá zpět, byla využita slevová akce, je tato sleva percentuálně rozečtena na objednané zboží a při vrácení je částka o poskytnutou slevu ponížena.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14 DENNÍ LHŮTĚ

U nás zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí.
V případě vrácení zboží za něj zákazník obdrží zpět peníze. Pokud požaduje zaslání jiného zboží, je mu zasláno znovu za úhradu. V případě, že u zboží, které zákazník zasílá zpět byla využita slevová akce, je tato sleva percentuálně rozečtena na objednané zboží a při vrácení je částka o poskytnutou slevu ponížena.

Doporučujeme vrátit zboží v nepoškozeném obalu
Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Doporučujeme však vrátit zboží v nepoškozeném obalu z důvodu předcházení škodě. I přesto má LASCNA-SHOP.CZ právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Kupující odpovídá prodávajícímu za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

V případě snížení hodnoty zboží ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, zejména tehdy, pokud k takovému snížení hodnoty dojde poškozením dodaného zboží nebo nedodáním zboží v jeho kompletním stavu.

Prodávající si vyhrazuje právo započítat tuto kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat.


Zboží si můžete vyzkoušet
Nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude mít LASCANA-SHOP.CZ s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě.

Účtování náhrady těchto nákladů za snížení hodnoty zboží v důsledku s jeho nakládáním předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.


Dodržení 14denní lhůty
Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. Kupující tímto bere na vědomí a bylo mu v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy sděleno, že nese náklady spojené s navrácením zboží.

Opětovně zabalte výrobek. Do prázdných žlutých čtverečků umístěných na obalu uveďte, prosím, kód označující důvod vrácení! Tímto nám pomůžete v práci a urychlíte výměnu, resp. vrácení peněz. Pro usnadnění zpětného zaslání prosím použijte přilepená etikety z faktury. Zboží neodesílejte zpět na dobírku, v takovém případě nemusí být prodávajícím převzato, případně budou vzniklé náklady uplatněny vůči Vám.

Zboží zašlete na adresu
OTTO Central Europe GmbH, C/o GLS Czech Republic s.r.o,
Průmyslová 5619/1,
586 01 Jihlava.

Objednávka

Smlouvu je možno uzavřít v českém jazyce. K uzavření smlouvy je potřeba vytvořit objednávku, jak je popsáno níže. Předtím, než definitivně potvrdíte objednávku, budete mít právo celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat. Jestliže budete mít zájem některou položku změnit, je možné to učinit pomocí tlačítka „Zpět“, kterým se vrátíte do předešlých kroků. Pokud s podobou objednávky souhlasíte, tlačítkem „Odeslat objednávku“ bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné.

Objednávku přijme prodejce prostřednictvím svých webových stránek pouze od registrovaného kupujícího a pouze tehdy, jestliže kupující beze zbytku vyplní všechny údaje potřebné k objednávce. Prodejce nijak nezodpovídá za opoždění dodání, respektive za jiné problémy a závady plynoucí (dovoditelné) z chybného, anebo nepřesného uvedení objednávkových údajů.

Při podání objednávky se automatická e-mailová zpráva vygenerovaná e-shopem www.lascana-shop.cz nepovažuje za zpětné potvrzení, tato zpráva potvrzuje výhradně jen úspěšný záznam objednávky a její přeposlání směrem k prodejci.

V případě, že se navzdory veškeré péči prodejce dostane na stránky e-shopu nesprávná cena, zejména co se týká zjevně chybné ceny, např. „0“ Kč nebo „1“ Kč, která je významně odlišná od všeobecně známé, obecně přijaté nebo odhadnuté ceny za produkt, nebo která se objevila z důvodu systémové chyby, pak prodejce není povinen dodat toto zboží za chybně uvedenou cenu, ale může nabídnout dodání za správnou cenu, přičemž při její znalosti může kupující od nákupu odstoupit.

OTTO Central Europe GmbH. není zodpovědná za cenové či jiné chyby a vyhrazuje si právo na zrušení objednávek založených na nedorozumění.

Ceny uvedené na webových stránkách https://www.lascana-shop.cz/ jsou konečné, vč. DPH.

Náklady na dopravu jsou uvedeny dále a následně jsou přičteny v objednávkovém formuláři.Náklady na použití elektronických prostředků nese kupující a řídí se smlouvou mezi Vámi a Vaším poskytovatelem internetového připojení, případně Vaším poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

Přeprava zásilek kurýrní službou GLS přímo domů

Balíky se zbožím objednaným z internetového obchodního domu LASCANA doručuje zákazníkům přímo domů náš logistický partner, kurýrní služba GLS, v pracovní dny v době od 8.00 do 17.00 hodin. V den doručení Vás bude kurýrní služba v ranních hodinách e-mailem informovat o přibližném čase doručení (s přesností tříhodinového intervalu). Pokud Vám tento předpokládaný termín přepravy zásilky nebude vyhovovat, můžete kontaktovat kurýrní službu na telefonním čísle zákaznického servisu GLS 565 30 11 00, e-mailem nebo přes webový portál GLS, a dohodnout si nový termín doručení. K tomu je nutné zadat identifikační číslo zásilky. Vyskytnou-li se při doručení balíku překážky, zanechá kurýr na zadané adrese formulář s písemnou zprávou o prvním pokusu o doručení. Druhý a třetí pokus o doručení po předchozím neúspěšném pokusu bude uskutečněn bezplatně. Na formuláři s písemnou zprávou o pokusu o doručení je uvedeno telefonní číslo kurýra, telefonní číslo centrálního zákaznického servisu GLS a e-mailová adresa pro sjednání nového místa resp. termínu uskutečnění doručení zásilky.

Tým kurýrní služby GLS reaguje pružně na přání zákazníků a vynakládá veškeré úsilí, aby Vám byla zásilka doručena co nejdříve.

Pracovník kurýrní služby se musí řídit itinerářem cesty sestaveným podle adres zákazníků, takže ho nemůžete žádat, aby Vám zavolal těsně před příjezdem a domluvil si přesné místo a čas doručení. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zadání adresy, na které bude možné Vás nebo Vámi pověřenou osobu během dne zastihnout!

Sledování zásilek

Použitím identifikačního čísla zásilky můžete sledovat své zásilky online na webové stránce
http://online.gls-czech.com/index.php?

Pokud byste chtěli získat informaci o stavu zásilky nebo o přesném čase přepravy, můžete nás kontaktovat v pracovní dny od 7.00 – 18.00 hodin na telefonním čísle zákaznického servisu GLS 565 30 11 00.

Prosíme Vás, abyste při doručení zásilky v každém případě zkontrolovali neporušenost vnějšího obalu! Převzetí zjevně poškozeného balíku od kurýra je třeba odmítnout, anebo se domáhat sepsání zápisu o poškození!

Termín dodání

Pokud je požadované zboží skladem, vyřídíme Vaši objednávku během 10-15 dnů. Z důvodu velkého zájmu o zboží může dojít ke zpoždění dodání, a proto můžete obdržet objednané zboží postupně v několika zásilkách. Z výše uvedeného důvodu může dojít také k vyprodání zboží, v takovém případě prosím přijměte naši omluvu. Děkujeme za pochopení.

Doprava zdarma objednávky nad 2500 Kč

Při objednávce nad 2500 Kč vám bude objednané zboží doručeno zdarma až domů! Při vašem nákupu vám budou zohledněny a následně kumulovaně odečteny všechny slevy, na které máte při vašem nákupu nárok.

Platební informace

V našem e-shopu je možná platba platební kartou, předem - bankovním převodem nebo na dobírku.
 

Platba předem - bankovním převodem

Zvolíte-li si platbu předem - bankovním převodem, pak Vám informace potřebné k převodu zašleme v mailu o potvrzení objednávky. Pozor! Tuto formu platby zvolte pouze při využití internetového bankovnictví, kdy jsou peníze zaslány přímo z klientova účtu na náš účet! Po obdržení tohoto mailového potvrzení objednávky převeďte celkovou částku (hodnotu objednaného zboží + přepravné) na náš bankovní účet. Jakmile platba na náš účet dojde (zašleme vám rovněž mail) Vaše objednávka získá aktivní statut a zboží Vám bude odesláno jako doporučená zásilka. Termín dodání se počítá od chvíle, kdy platba dojde na náš bankovní účet.

S převodem platby v každém případě vyčkejte na mailové potvrzení objednávky, a kolonku „Poznámky“ pozorně vyplňte podle pokynů obsažených v zaslaném potvrzení objednávky!

Balné a přepravné činí v případě platby předem - bankovním převodem 119 Kč.

Platba platební kartou

U nás můžete platit i kreditní kartou online. Je úplně jedno, zda máte kartu VISA nebo MasterCard – u nás můžete jednoduše a bezpečně platit svou kreditní kartou. Pro tento „Způsob platby“ si zvolte v menu službu „Kreditní karta“. Přijímáme platby jen kreditními kartami Mastercard a Visa. Kromě názvu vydavatele kreditní karty, čísla karty a data platnosti je zapotřebí zadat i kontrolní kód karty. Kontrolní kód je trojčíslí vytištěné na zadní straně kreditní karty, které slouží k zajištění bezpečnosti plateb na internetu. Nejmodernější kódovací technika, jako např. metoda Secure Socket Layer (SSL) a systém 3D-Secure, Vám nabízí nejvyšší možnou bezpečnost i při internetové platbě. Možnost platby kreditní kartou platí pro celý sortiment zboží nabídky OTTO. Kupní cena bude z Vaší karty odečtena až po doručení zboží. Prosíme Vás o pochopení, že LASCANA-shop nemůže v současné době přijímat platby kartami VISA Elektron a Maestro. Pokud chcete cenu své objednávky uhradit kreditní kartou on-line, budete z pokladny přesměrováni na bezpečné rozhraní Computop Payment, kde se bude platba realizovat. Přepravné v případě platby kreditní kartou činí: 139 Kč.

Upozorňujeme vás, že v případě nedostupnosti. Vámi objednaného zboží, Vám Vaši již zaslanou úhradu, popřípadě hodnotu odpovídající vrácenému zboží v rámci našich možností v co nejkratší lhůtě pošleme na bankovní účet, který používáte. Pokud zvolíte možnost platby bankovním převodem, není možné v objednávce provádět žádné změny! Nákupní poukazy a bonusy mající původ ve výhrách lze využít pouze v případě platby na dobírku.

Tímto souhlasíte s tím, že při převzetí zboží placeného prostřednictvím platební karty nebo placeného platbou předem bankovním převodem je prodávající anebo přepravce pověřený dodáním Vašeho zboží oprávněn ověřit totožnost osoby přebírající zboží osobním dokladem, tj. občanským průkazem nebo cestovním pasem, a zaznamenat si číslo osobního dokladu, popřípadě jiný údaj identifikující osobu, která zboží převzala, v zájmu předcházení podvodnému jednání při zneužití odcizených platebních karet a ochrany práv pravého vlastníka platební karty.
 

Platba na dobírku

Jestliže si zvolíte platbu na dobírku, Vaše zboží Vám odešleme na Vámi uvedenou dodací adresu jako doporučenou zásilku s dobírkou. Celkovou částku (hodnotu objednaného zboží + přepravné) budete platit v hotovosti při převzetí zboží. Balné a přepravné činí v případě platby předem, při platbě na dobírku 139 Kč.

Objednání bez rizika

1. Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění (dále jen "Zákon") a popisuje postup, jakým přistupovat při reklamaci zboží pořízeného spotřebitelem od prodávajícího. Prodávajícím je společnost Otto Central Europe GmbH se sídlem Róbert Károly krt. 59. 1134 Budapesť, Maďarsko. (dále jen "Prodávající").

2. Tento reklamační řád se týká všech kupujících splňujících dále uvedené podmínky, vyjma těch, kteří jsou podnikateli a při uzavření smlouvy s Prodávajícím je zřejmé, že se koupě týká také jejich podnikatelské činnosti.


Práva z vadného plnění:

Kupující si zboží (věc) podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží (věci) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. Odpovědnost za vady se tedy z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany Prodávajícího.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, nebo jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc užít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Toto potvrzení lze nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.
Má-li zboží při převzetí vady, tj.


a) nemá-li vlastnosti které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) zboží se nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) zboží neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) zboží není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, a/nebo

e) zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů,

může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží (věci), může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží (věc) bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Kupujícímu práva z vadného plnění nenáleží:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení zboží (věci) způsobené jejím obvyklým užíváním,

c) u použitého zboží (věci) na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy zboží (věci).

Lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení.
Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani případná záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.

V případě oprávněné reklamace (odstranitelné vady) náleží kupujícímu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Uplatnění reklamace:


1. Reklamaci lze uplatnit u určené osoby prodávajícím tj. odesláním na poštovní adresu OTTO Central Europe GmbH, C/o GLS Czech Republic s.r.o, Průmyslová 5619/1,586 01 Jihlava. V případě zasílání reklamovaného prodávajícímu se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží prodávajícím.

2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

3. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

4. Prodávající označí Reklamaci za neoprávněnou v případě, že:
- vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím
- provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
- bylo použito nesprávné či nelegální programové vybavení, nebo nesprávný spotřební materiál,
- byla vada způsobena působením počítačových virů,
- byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,
- byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,
- bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku

5. Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:
- že se vada vyskytla v zákonné lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží, popř. se objevila v záruční době (byla-li poskytnuta záruka za jakost - za tímto účelem Kupující předloží řádně a čitelně vyplněný záruční list či jiný tomu odpovídající doklad),
- že kupující koupil výrobek od Prodávajícího.
- že je výrobek vadný, za tímto účelem Kupující popíše závadu a předloží vadný výrobek

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

Závěrečná ustanovení:

1. Tento reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 1. 1. 2015. Prodávající si vyhrazuje právo jeho změny.<

2. Případný spor je možno řešit mimosoudně a to prostřednictvím stížnosti na naši adresu …….., případně k orgánu dohledu České obchodní inspekci, Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodex chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písem. e) zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu https://www.lascana-shop.cz/ a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 

Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře, objednacího lístku, žádosti o katalog, při objednávce zboží nebo katalogu telefonem, e-mailem, prostřednictvím www.lascana-shop.cz, SMS zprávy a faxem souhlasíte se zařazením Vámi vyplněných osobních údajů do databáze společnosti OTTO Central Europe GmbH se sídlem Róbert Károly krt.59, 1134 Budapest (dále jen „Společnost“), jakožto správce a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb., nebo pro účely obchodní činnosti provozované jinými společnostmi, a to na dobu maximálně 10-ti let , s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Zároveň udělujete Společnosti souhlas s tím, aby Vám Společnost zasílala informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů. Souhlasíte tímto, že předmětné údaje je Společnost oprávněna předat za stejných podmínek jinému správci, tj. všem subjektům kapitálově propojených v Rámci společností OTTO Group, jakož i jinému správci, tj. firmám Bon Prix Sp. z o.o., DIČ CZ 680446162; IMP, IČ61506249, Cemod a.s., IČ48173096. Berete na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a náleží Vám ochrana práv dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb, ve znění pozd. Předpisů. Váš souhlas může být kdykoli z Vaší strany písemně odvolán na adrese: Otto Central Europe GmbH, P. O. Box75, 70275 Ostrava 2. Máte právo na přístup k osobním údajům a právo na jejich opravu. Máte právo na žádost správce či zpracovatele osobních údajů o odstranění stavu vzniklého zpracováním osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. V případě pochybností o dodržování práv správcem se můžete na Společnost obrátit. Dozorovým orgánem je úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha7.
 

Symboly ochrany přírody

U 97% LASCANA materiálů byla provedena zkouška obsahu škodlivin a proto jsou vyhovující i pro citlivou pokožku. Symboly kvality, které OTTO používá, vám pomohou při volbě sortimentu.


 

PUREWEAR je pečetí kvality, která představuje ekologicky optimální textil vynikající kvality. Bavlněný materiál obsažení v každém jednotlivém kusu oděvu, který nese název PUREWEAR, pochází z kontrolovaného biohospodářství. Textilie jsou vyráběny z obzvlášť příjemného materiálu, který je technologicky zbaven všech škodlivin.


 

Oděvy opatřené touto značkou jsou zkoušeny i podle přísných kriterií jako např. nepřípustnost zbytků formaldehydu, težkých kovů a škodlivých barviv. (Vyjímku tvoří např. módní doplňky, jako např. korálkové nášivky). 97% textilií z našeho katalogu je opatřeno touto značkou.

Všeobecné informace
 

Podmínky užívání "hodnocení":


Možnost posouzení nakoupených produktů, "hodnocení", používání funkce je upraveno uživatelskými pravidly a podmíněné Podmínkami.
Pokud chcete zaslat vaše hodnocení, prosím vyjádřete souhlas s následujícím / prohlášení v tom smyslu, že:
 • vyjadřujete pouze vlastní písemné hodnocení, které neporušuje právo duševního vlastnictví kterékoli jiné osoby;
 • písemné hodnocení, při kterém se vzdáváte práv souvisejících s duševním vlastnictvím nebo jiné;
 • hodnotíte pouze na základě osobních zkušeností
 • posledních 16 let;
 • hodnocení neporuší podmínky užívání uvedené v podmínkách "Hodnocení", podmínky a práva fyzických a právnických osob

Uživatelé nesmějí publikovat následující hodnocení:

 • O kterém víte, že je nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící;
 • O kterém víte, že je urážlivé, nemravné nebo diskriminační;
 • O kterém víte, že porušuje autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství, právo na soukromí nebo jiných práv třetích stran;
 • O kterém víte, že je v rozporu se zákonem;
 • O kterém víte, že je pomlouvačné, urážlivé, nenávistné, rasově či jinak urážlivé pro náboženství, vyhrožování, obtěžování;
 • O kterém víte, že zahrnuje inzerci pro jiné webové stránky, informace, adresy, e-mailové adresy, telefonní číslo nebo jiné kontaktní možnosti;
 • O kterém víte, že obsahuje počítačové viry, červy nebo jiné potenciální nebezpečí počítačového programu;
 • kritiku, že jiné osoby podávající hodnocení;
 • O kterém víte, že bude ohrožena, poškozena bezpečnost jiné osoby nebo majetku.

Tímto hodnocením a zveřejněním, souhlasíte s tím, že akceptujete naše pravidla zveřejňování hodnocení a souhlasíte s našimi obchodními podmínkami podle platných právních předpisů a podmínek, Otto Central Europe Kft není odpovědná za jakékoli škody, nároky, požadavky vyplývající ze zveřejnění hodnocení.

Otto Central Europe Kft. si vyhrazuje právo provádět změny hodnocení zveřejněného na webové stránce a upřednostnit další údaje o produktu - volně a bez omezení na to se vztahuje výslovný souhlas od hodnotitele.

Otto Central Europe Kft. si vyhrazuje právo kdykoli hodnocení zkontrolovat a bez udání důvodu změnit nebo odstranit hodnocení pokud je "hodnocení" v rozporu s podmínkami použivání nebo jinak v rozporu se zákonem podle jejího uvážení.

Jak je uvedeno v podmínkách hodnocení, za obsah hodnocení je odpovědná osoba která hodnocení zasílá, společnost Otto Central Europe Kft. nenese žádnou právní ani finanční odpovědnost za jeho obsah.

 
Nahoru >
X

Děkujeme Vám za hodnocení!

Následující text bude zaznamenán:Souhlasíte s tím, aby křestné jméno bylo publikováno při hodnocení.


Vaše hodnocení:


Vaše hodnocení je přijato v našem systému, po zpracování bude zveřejněno na našich stránkách do 72 hodin od odeslání.

Pokračovat