Cookie box OTTO a přidružené společnosti vyžadují váš souhlas s individuálním využitím údajů, aby se mimo jiné zobrazovaly informace o vašich zájmech. Procházením tohoto webu, kliknutím na odkaz či na „OK“ udělujete tento souhlas. Tento souhlas můžete odmítnout zde.

OK
Široký výběr světových značek Doprava zdarma při nákupu nad 2500 Kč*

x

lMENU 

U nás nakupujete bezpečně!
Pohodlné a spolehlivé online nakupování: u LASCANA jsou Vaše osobní údaje v bezpečí.

 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY >

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(Poslední úprava: 15. října 2019)

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jsou platné v případě registrace kupujícího (dále jen Kupující) anebo objednávky přes webovou stránku www.lascana-shop.cz (dále: Internetový obchod) provozovanou OTTO Central Europe GmbH. (dále jen LASCANA).

Informace o společnosti LASCANA:

Název: OTTO Central Europe GmbH

Adresa: P.O. Box 75, 702 75 Ostrava 2

Telefon: 597 497 300

Fax: 597 497 301

E-mail: objednavka@lascana-shop.cz    

   

Identifikační číslo: 02387727

   

Daňové číslo: CZ681791985

   

Poskytovatel hostingu, sídlo firmy, e-mail: ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, support@active24.co.uk

   

1.       Registrace

LASCANA přijímá objednávku přes Internetový obchod výhradně od registrovaných kupujících. K úspěšné registraci je nutné, aby Kupující poskytl všechny údaje, které LASCANA požaduje během registrace. Pokud Kupující uvede neúplné údaje, Internetový obchod informuje Kupujícího během registrace, aby tyto údaje doplnil nebo opravil. LASCANA nezodpovídá za komplikace, prodlevy nebo chyby vzniklé z důvodu nesprávně a/anebo nepřesně poskytnutých údajů ze strany Kupujícího. Registrace je možná i během objednávky anebo před nákupem, a to vyplněním formuláře „Registrace“ v horní hlavičce menu Internetového obchodu. Registrací Kupující akceptuje podmínky uvedené v těchto Všeobecných obchodních podmínkách a v Informačním systému o Ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v Informačním systému o Ochraně osobních údajů. Při registraci může Kupující udělit souhlas společnosti LASCANA, aby mu zasílala nabídky a reklamy formou emailu, SMS nebo poštou. V Internetovém obchodě LASCANA se mohou registrovat jen osoby starší 16ti let, Kupující svou registrací potvrzuje, že dovršil věku 16ti let. 

2.         Možnost výměny a vrácení zboží, právo na odstoupení od smluvy

U LASCANA objednávejte bez obav! Naše společnost zajišťuje možnost vrácení každého výrobku v plném rozsahu následovně:

Odstoupení od smlouvy – vrácení zboží

Pokud Kupující nebude se zbožím zaslaným společností LASCANA spokojený, respektive se z jakéhokoliv důvodu rozhodne zboží vrátit, má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. Lhůta na odstoupení od smlouvy začíná Kupujícímu, nebo třetí osobě, kterou však není přepravce, plynout následují kalendářní den po převzetí zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy Kupující informuje společnost LASCANA o svém odstoupení od smlouvy jednoznačným prohlášením, například emailem na e-mailovou adresu: objednavka@lascana-shop.cz anebo dopisem zaslaným poštou na adresu OTTO Central Europe GmbH P.O. Box 75, 702 75 Ostrava 2. V případě odstoupení od smlouvy písemnou formou, stačí zaslat prohlášení od odstoupení od smlouvy do 14 dní (doručení do 14 dní není vyžadováno). Kupující může své právo na odstoupení uplatňovat i v době mezi objednáním a převzetím zboží.

Pro tento účel lze využít Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy tu K odstoupení můžete využít formulář uvedený zde. 

V případě některých výrobků nemůže spotřebitel uplatňovat své právo na odstoupení od smlouvy (jedná se například o noviny, časopisy a periodika, zvukové a obrazové záznamy v uzavřených baleních, dále počítačové softwary, pokud je spotřebitel po převzetí rozbalil, resp. výrobky v uzavřených baleních, které nelze z hygienických důvodů nebo z důvodů ochrany zdraví vrátit, výrobky, které se snadno kazí a nebo výrobky určené ke krátkodobé spotřebě, resp. také takové výrobky, u kterých nevratnost vyplývá z jejich povahy, například se mísí s jinými výrobky, dále také prefabrikované výrobky, které byli vyhotovené podle zakázky spotřebitele anebo výrobky, které byli jednoznačně přizpůsobené osobě spotřebitele).

Pokud si Kupující rozmyslí nákup zboží (odstoupí od smlouvy), LASCANA je povinná bez zbytečného odkladu, nejpozději 14 dní ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu všechny platby, které od něho přijala na základě smlouvy a v souvislostí s ní, včetně nákladů na dopravu (výjimkou nákladů na vrácení zboží, které vznikly v důsledku toho, že si kupující zvolil jiný způsob zpětného zaslání zboží než je nejlevnější běžný způsob zaslání, nabízený společností LASCANA).

LASCANA má právo platby pozdržet z důvodu, že zboží nebude vráceno, anebo Kupující nepotvrdí jeho zpětné zaslání: v obou případech je třeba brát zřetel na dřívější datum.

 

Bezprostřední náklady na vrácení zboží platí Kupující. V případě, že bylo zboží hrazeno poštovní dobírkou, LASCANA vrací platbu na jméno Kupujícího uvedené v objednávce a v případě úhrady platební kartou, vrací platbu převodem na bankovní účet, že kterého proběhla platba.

Kupující je povinen vrátit, resp. zaslat zboží zpět společnosti LASCANA bez zbytečného prodlení, nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne jeho prohlášení o odstoupení od smlouvy. Lhůta je považována za splněnou, v případě, že bylo zboží odesláno před uplynutím 14 denní lhůty.

Kupující je povinný zboží vrátit jako běžný vnitrostátní balík na vlastní náklady, na tuto adresu: OTTO Central Europe GmbH, Chebská 518/15 – ODNOS 302 11 DEPO Plzeň 71 OHR (balík na dobírku nebo cenný balík není LASCANA schopná převzít). Kupující, dle jeho možností, zboží vrací v originálním balení s nalepenou etiketou z faktury, kde uvede důvod vrácení zboží, čímž urychlí proces vyřízení vrácení zboží. Pro usnadnění zpětného zaslání může kupující použít lepící etikety z faktury!

 

Jak funguje vrácení zboží?

Zabalte produkt zpět do původního obalu a na balík nalepte nálepku s přesnou adresou pro vrácení zboží, která se nachází na dodacím listu. V případě, že Vám spolu s objednaným produktem nebyl doručen i dodací list anebo se na něm nenachází nálepka s adresou vrácení, prosíme, abyste zboží vhodným způsobem zabalili a na balík napsali následující adresu: OTTO Central Europe GmbH, Chebská 518/15 – ODNOS 302 11 DEPO Plzeň 71 OHR.

Následně můžete balík podat na poštách celého území České republiky jako běžný vnitrostátní balík. Prosíme, abyste si uchovali potvrzení o vrácení zboží, dokud Vám nebude vrácena suma objednávky.

Rádi bychom Vás upozornili na následující:

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost, že kupující vrací každé zboží na své vlastní náklady prostřednictvím České pošty. Všechny poštou doručované produkty, které nebudou převzaté, mohou být vyzvednuty na celém území České republiky.

Vracené zboží nesmí být poškozené, použité, výjimkou použití potřebného pro zjištění charakteru, vlastností a provozuschopnosti zboží (například si kupující může zboží vyzkoušet a prohlédnout). Za pokles hodnoty zboží, škodu a náklady, které vyplývají ze zjevného opotřebení – pokud je vrácené zboží poškozené a nebo nese stopy takového použití, které překračuje očekávaný všeobecný rámec – nese Kupující. V takovémto případě LASCANA poníží kupní cenu, která se má Kupujícímu vrátit o sumu, která vyjadřuje pokles hodnoty zboží, škodu, resp. náklady vyplývající z opotřebení. V případě, že byla na zboží, které Kupující vrací, použita slevová akce, bude tato sleva procentuálně rozpočítána na objednané zboží a při vrácení se suma sníží o poskytnutou slevu.

 

3.       Objednávka

Kupující může provést svou objednávku vložením zboží do košíku, kliknutím na přihlášení anebo registraci a následně vybrat způsob platby kliknutím na „odeslání objednávky“. Odesláním objednávky Kupujícímu vzniká povinnost platby vůči společnosti LASCANA. Zrušení objednávky je možné pouze v den uskutečnění objednávky.

Při nakupování má Kupující kdykoliv možnost měnit údaje týkající se objednávky, například změnit množství v košíku, resp. přidat nebo odebrat zboží, atd. Výběrem možnosti „Můj účet“ na hlavní stránce má možnost změnit svoji adresu dodání. Po odeslaní objednávky však už není možné adresu dodání změnit. Pokud jste objednávku vytvořili osobně, zásilka přijde na adresu, kterou jste si jako adresu dodání uložili na svém účtu.

Ihned po zadaní objednávky, nejpozději ale do 48 hodin, obdrží Kupující e-shopem automaticky generovaný email s potvrzením o přijetí smluvního prohlášení Kupujícího. LASCANA potvrdí objednávku Kupujícímu zasláním zvláštního e-mailu, který bude obsahovat informace o akceptaci objednávky Kupujícího. Pokud od společnosti LASCANA nepřijde potvrzení objednávky do 48 hodin od objednání, tak je Kupující osvobozen od povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

Může se stát, že LASCANA – i přes potvrzení objednávky – nemůže včas dodat objednané zboží z důvodu nedostatečných zásob anebo z jiných důvodů, anebo zboží nelze dodat vůbec. Specifikace a ceny zboží jsou uvedené u jednotlivých položek zboží.

Ceny uvedené v internetovém obchodě OTTO jsou uvedené vždy v Kč včetně DPH. LASCANA si vyhrazuje právo na změnu cen, to se však netýká již potvrzených objednávek, na které se vztahují ceny uvedené v potvrzení objednávky.

 

LASCANA vynaloží maximální úsilí v zájmu toho, aby byli v internetovém obchodě LASCANA uvedené správné údaje. V případě, že se přes veškerou vynaloženou odbornou péči objeví na stránkách e-shopu nesprávná cena, zejména se týká zjevných chyb cen, např. „0“ Kč anebo „1“ Kč, které se výrazně liší všeobecného povědomí, přijatelné nebo odhadované ceny za produkt, které se objevily z důvodu systémové chyby, prodejce není povinný dodat toto zboží za chybně uvedenou cenu. LASCANA si vyhrazuje právo na zrušení objednávek založených na nedorozumění a na odmítnutí jejich plnění. LASCANA může Kupujícímu nabídnout dodání za správnou a reálnou cenu, přičemž má Kupující právo odstoupit od svého úmyslu nakoupit. 

4.       Informace o dodání zboží a cena za přepravu

Dodací lhůta: Pokud je požadované zboží skladem, vyřídíme objednávku během
5-8 pravoních dnů.

LASCANA doručuje výhradně v rámci území České republiky!
Kurýrní poštovní službou na adresu: zboží objednané v internetovém obchodě LASCANA Vám doručí logistický partner společnosti LASCANA, kurýrní logistická služba České pošty a to v pracovních dnech mezi 7:00 – 17:00 hod. O pravděpodobné době doručení Vás bude kurýrní služba informovat emailem v ranních hodinách v den doručení. Pokud Vám nebude vyhovovat pravděpodobná doba doručení, lze se s kurýrní službou domluvit na novém termínu doručení na telefónním čísle 840 111 244, e-mailom info@cpost.cz. anebo na webové stránce www.postaonline.cz/zmenadorucenionline s odvoláním na identifikační číslo zásilky. Pokud kurýr Kupujícího při doručování nezastihne, zanechá na místě vytisknuté informace pro Kupujícího o prvním pokusu o doručení.

Tým kurýrní služby Česká pošta reaguje pružně na přání Zákazníků a vynakládá veškeré úsilí, aby byla zásilka doručena co nejdříve.

Pracovník kurýrní služby se musí řídit itinerářem cesty sestaveným podle adres Zákazníků, takže ho nemůže Zákazník žádat, aby mu zavolal těsně před příjezdem a domluvil si přesné místo a čas doručení. Z tohoto důvodu prosíme všechny Zákazníky o zadání adresy, na které bude možné Zákazníky nebo jimi pověřenou osobu během dne zastihnout!

Sledovatelnost pohybu zásilky: Použitím identifikačního čísla zásilky může Kupující sledovat své zásilky online na webové stránce www.postaonline.cz/zmenadorucenionline. V případě zájmu o informace o stavu zásilky nebo přesném času přepravy, lze kontaktovat zákaznický servis na telefonním čísle 840 111 244, v pracovních dnech 7:00 – 17:00 hod.

Převzetí zásilky: Při přebrání zásilky prosím zkontrolujte, zda není balení poškozené! Pokud je obal zásilky poškozený anebo otevřený, zásilku od kurýra nepřebírejte, anebo trvejte na sepsání zápisu o škodě! V případě, že je zásilka poškozená bez připojeného zápisu o škodě, prosíme, abyste zásilku nepřebírali. V případě, že zboží a nebo jeho část chybí, pošlete na adresu společnosti LASCANA zápis o škodě a chybějící zboží Vám bude zasláno. V zájmu uplatnění dalších možných reklamací Vás prosíme, abyste si uschovali doklad zaplacení zboží. 
 

Cena dopravy:

Cena dopravy při doručení domů : V případě objednávky nad 2500 Kč Vám bude objednané zboží doručeno zdarma. Ceny dopravy při doručení až domů, pokud hodnota objednávky nepřesáhne sumu 2500 Kč: 139 Kč. Při způsobu platby dobírkou připočítán manipulační poplatek ve výši 29 Kč.

V případě většího zájmu se může stát, že se zboží vyprodá. LASCANA Vám proto může objednané zboží dodat v několika zásilkách. Emailem Vám oznámíme všechny potřebné informace k dodání chybějícího zboží.

Ve Vašem nákupu budou zohledněny a následně hromadně odečteny všechny slevy, na které máte při Vašem nákupu nárok. Pokud Kupující uskuteční několik objednávek v jeden den, LASCANA e-shop bude každou objednávku vyřizovat zvlášť a proto bude cena přepravy na každou objednávku samostatně vyúčtovaná.

 

5.       Informace o možnostech platby

V našem internetovém obchodě si Kupující může během objednávky zvolit platbu platební kartou anebo platbu na dobírku. Výše ceny závisí na způsobu platby, cena bude Kupujícímu zobrazena v rámci objednacího procesu. Nákupní poukazy a vyhrané slevové kupóny je možné využít pouze v případě výběru platby na dobírku.

Platba platební kartou: V našem internetovém obchodě můžete platit také online platební kartou, pokud máte kartu VISA anebo MasterCard. Pokud chcete použít tento způsob platby, zvolte si v menu možnost "Platební karta", potom bude Kupující přesměrován na stránku EOS Payment vykonávající správu finanční operace, kde se platba uskuteční, s tím, že je pro tuto operaci třeba zadat kromě názvu vydavatele platební karty, čísla platební karty a data expirace i kontrolní kód karty. Kontrolní kód je trojčíslí vytisknuté na zadní straně platební karty, které slouží k zajištění bezpečnosti plateb na internetu. Nejmodernější kódovací technika, jako je např. metoda Secure Socket Layer (SSL) a systém 3D-Secure, Vám nabízí nejvyšší možnou bezpečnost internetové platby. Možnost platby platební kartou se vztahuje na celý sortiment zboží nabídky společnosti LASCANA. Kupní cena bude z Vaší karty odpočítána až po doručení zboží, ale tato suma bude blokována už při objednávce.

V případě zvolení platby bankovní převodem: V případě trvalé nedostupnosti zboží Vám uhrazenou hodnotu objednaného zboží, popřípadě hodnotu odpovídající vrácenému zboží v rámci našich možností pošleme zpět na bankovní účet, který používáte, v co nejkratší možné lhůtě (s ohledem na právní ustanovení o odstoupení). Pokud zvolíte možnost platby bankovní převodem, LASCANA již není schopná v zadané objednávce provést žádné změny!

Pokud jedna objednávka obsahuje více položek, je možné pouze dílčí dodání a bude debetována pouze 1 dodávaná položka (a dodací náklady). V tomto případě po 30 dnech systém automaticky uvolní částku součtu nedodaných položek a opakovaně blokuje až do zrušení objednávky. Pokud zrušení objednávky iniciuje zákazník, anebo objednávku zruší OTTO Central Europe GmbH – například proto, že daný produkt již není dostupný, blokace se uvolní do 30 dní od zrušení.

Směrnice Evropské unie o platebních službách PSD2 zavádí od 14. září 2019 bezpečnostní požadavky na ochranu klientských dat, tzv. silnou klientskou autentifikaci během internetových nákupů a elektronických finančních transakcí.

Platba dobírkou: Pokud si Kupující zvolí platbu dobírkou, zboží bude internetovým obchodem LASCANA odeslané na uvedenou dodací adresu formou doporučené zásilky s dobírkou. Celkovou sumu (hodnotu objednaného zboží + dopravné + poplatek za zpracování dobírky) bude Kupující platit přímo doručovateli při převzetí zboží.
Pokud si Kupující zvolí platbu dobírkou, zboží bude internetovým obchodem LASCANA odeslané na uvedenou dodací adresu formou doporučené zásilky s dobírkou. Celkovou sumu (hodnotu objednaného zboží + dopravné + poplatek za zpracování dobírky) bude Kupující platit přímo doručovateli při převzetí zboží.
Poplatek za zpracování dobírky: představuje administrativní poplatek, který se účtuje jen v případě způsobu platby na dobírku. V případě, že zboží není uhrazeno hned po objednávce, poskytujeme Vám úvěr na kupní cenu produktů a služeb až do momentu převzetí a zaplacení kupní ceny zboží.
Položky na čekací listině dopravíme dodatečně další zásilkou bezplatně.

V případě, že potřebujete fakturu s DPH, prosíme Vás, abyste si z nabídky menu „Můj účet/přehled objednávek“ stáhli svoji fakturu k příslušné objednávce ve formátu PDF a zaslali ji na e-mailovou adresu objednavka@lascana-shop.cz spolu s fakturačními údaji. Naši pracovníci Vám fakturu s DPH pošlou zpět poštou.

6.       Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a Zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění (dále jen "Zákon") a popisuje postup, jakým přistupovat při reklamaci zboží pořízeného spotřebitelem od LASCANA. LASCANA je společnost OTTO Central Europe GmbH, se sídlem Róbert Károly krt.59, 1134 Budapešť, Maďarsko, registrován v Maďarsku, Městský soud, č. 01-09-160524, licenční číslo: C/905212, DIČ: 10636367-2-41. (dále jen "LASCANA"). Tento reklamační řád se týká všech Zákazníků splňujících dále uvedené podmínky, vyjma těch, kteří jsou podnikateli a při uzavření smlouvy s LASCANA je zřejmé, že se koupě týká také jejich podnikatelské činnosti.

Práva z vadného plnění, záruka: Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. LASCANA odpovídá za to, že věc nemá při převzetí vady a že má vlastnosti, které byly ujednány, hodí se k účelu, který je pro její užití uveden a je v souladu s právními předpisy.

Zákazník si zboží (věc) podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží (věci) a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka vnější událost. Odpovědnost za vady se tedy z povahy věci nevztahuje na poškození vzniklá živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy, například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů jako například přepětí v rozvodné nebo telefonní síti, tedy nikoli vadným plněním ze strany LASCANA. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, nebo jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc užít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.

Požádá-li o to Zákazník, potvrdí mu LASCANA v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Toto potvrzení lze nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

 

Nemá-li zboží vlastnosti tj.

 1. ) které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které LASCANA nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. ) zboží se nehodí k účelu, který pro její použití LASCANA uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. ) zboží neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. ) zboží není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. ) zboží nevyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 

Zákazník může požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží (věci), může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu LASCANA nemůže dodat nové zboží (věc) bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že LASCANA nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je LASCANA zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Zákazníkovi u práva z vadného plnění nenáleží:

 1. ) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. ) na opotřebení zboží (věci) způsobené jejím obvyklým užíváním,
 3. ) u použitého zboží (věci) na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 4. ) vyplývá-li to z povahy zboží (věci).

 

 

Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícimu, bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Vytkl-li Zákazník LASCANA vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nabyvatel nemůže vadný předmět užívat.

 

V případě oprávněné reklamace (odstranitelné vady) náleží Zákazníkovi i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud LASCANA namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Uplatnění reklamace: Reklamaci lze uplatnit u určené osoby LASCANA tj. odesláním na poštovní adresu OTTO Central Europe GmbH, Chebská 518/15 – ODNOS 302 11 DEPO Plzeň 71. V případě zasílání reklamovaného LASCANA se za den přijetí reklamace považuje den obdržení poslední součásti zboží LASCANA. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se LASCANA se Zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat LASCANA, si Zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

LASCANA označí reklamaci za neoprávněnou v případě, že:

 • vada vznikla špatnou či neodbornou obsluhou (instalací), nepřiměřeným zacházením či použitím
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 • bylo použito nesprávné či nelegální programové vybavení, nebo nesprávný spotřební materiál,
 • byla vada způsobena působením počítačových virů,
 • byla vada způsobena zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN,
 • byla vada způsobena v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození či povětrnostních vlivů,
 • bylo zjištěno zanedbání péče nebo předepsané údržby výrobku

 

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

 • že se vada vyskytla v záruční době - za tímto účelem Zákazník předloží řádně a čitelně vyplněný záruční list, a to v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než zákonná/
 • že Kupujíci koupil výrobek od LASCANA.
 • že je výrobek vadný, za tímto účelem Zákazník popíše závadu a předloží vadný výrobek

 

Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Zákazníka řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízena.

 

7.       Poučení

Řešení sporů online: Zákazník, který je spotřebitelem, má právo LASCANA, v případě sporu, navrhnout mimosoudní řešení sporu ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Subjektem mimosoudního řešení je pro nabízené zboží Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 366 360, webová adresa: www.coi.cz. LASCANA má právo souhlasit s takto navrženým mimosoudním řešení, avšak v případě nesouhlasu bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností místně a věcně příslušný soud.

Dozorový orgán
Má-li Zákazník za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany LASCANA, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

 

8.       Závěrečná ustanovení

Tyto VSP vstupují v platnost a účinnost dnem 15. 10. 2019. LASCANA si vyhrazuje právo změny VSP s účinností ke dni zveřejnění. Tato změna nemá vliv na práva již existující. LASCANA není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodex chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Tyto VSP jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu https://www.lascana-shop.cz/ a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. VSP platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách LASCANA v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Zákazník vůči LASCANA, že se seznámil s těmito VSP a že s nimi souhlasí.

Na tyto VSP je Zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

9.       Podmínky užívání „hodnocení“

Tyto podmínky se vztahují výhradně na nákup zboží provedený na e-shopu LASCANA. Možnost posouzení nakoupených produktů, "hodnocení", používání funkce je upraveno uživatelskými pravidly a podmíněné Podmínkami. Pokud chcete zaslat vaše hodnocení, prosím vyjádřete souhlas s následujícím / prohlášení v tom smyslu, že:

 • zasláním hodnocení vyjadřujete pouze vlastní písemné hodnocení, které neporušuje právo duševního vlastnictví kterékoli jiné osoby;
 •  
 • zasláním písemného hodnocení převádíte veškerá převoditelná práva v neomezeném rozsahu na LASCANA, tento je není povinen využít, může práva postoupit nebo udělit sublicenci, vzdáváte se práv souvisejících s duševním vlastnictvím nebo jiných práv;
 • zasláním hodnocení prohlašuje, že hodnotíte pouze na základě osobních zkušeností, na základě provedeného nákupu, hodnocení není zkreslené, v rozporu s dobrými mravy, v rozporu s platnými právními předpisy,
 • k nákupu, ke kterému udělujete hodnocení, došlo v době bezprostředně předcházející době hodnocení;
 • hodnocení neporuší tyto podmínky a práva fyzických a právnických osob

 

Jakožto uživatel nejste oprávněn/na publikovat následující hodnocení:

 • O kterém víte, že je nepravdivé, nepřesné nebo zavádějící;
 •  
 • O kterém víte, že je urážlivé, nemravné nebo diskriminační;
 • O kterém víte, že porušuje autorská práva, patenty, ochranné známky, obchodní tajemství, právo na soukromí nebo jiných práv třetích stran;
 • O kterém víte, že je v rozporu se zákonem;
 • O kterém víte, že je pomlouvačné, urážlivé, nenávistné, rasově či jinak urážlivé pro náboženství, vyhrožování, obtěžování;
 • O kterém víte, že zahrnuje inzerci pro jiné webové stránky, informace, adresy, e-mailové adresy, telefonní číslo nebo jiné kontaktní možnosti;
 • O kterém víte, že obsahuje počítačové viry, červy nebo jiné potenciální nebezpečí počítačového programu;
 • Kritiku, že jiné osoby podávající hodnocení;
 • O kterém víte, že bude ohrožena, poškozena bezpečnost jiné osoby nebo majetku.

 

 

Tímto hodnocením a zveřejněním, souhlasíte s tím, že akceptujete naše pravidla zveřejňování hodnocení a souhlasíte s VSP podle platných právních předpisů a LASCANA není odpovědná za jakékoli škody, nároky, požadavky vyplývající ze zveřejnění hodnocení. LASCANA si vyhrazuje právo provádět změny hodnocení zveřejněného na webové stránce a upřednostnit další údaje o produktu - volně a bez omezení na to se vztahuje výslovný souhlas od hodnotitele. LASCANA si vyhrazuje právo kdykoli hodnocení zkontrolovat a bez udání důvodu změnit nebo odstranit hodnocení pokud je "hodnocení" v rozporu s VSP používání nebo jinak v rozporu se zákonem podle jejího uvážení.

Jak je uvedeno v podmínkách hodnocení, za obsah hodnocení je odpovědná osoba která hodnocení zasílá, společnost LASCANA nenese žádnou právní ani finanční odpovědnost za jeho obsah. LASCANA si vyhrazuje právo hodnocení v rozporu s těmito VSP blokovat, odstranit či uplatnit škody vzniklé z provedení hodnocení v rozporu s těmito VSP. Zasláním písemného hodnocení udělujete LASCANA souhlas se zveřejněním jména, města a textu hodnocení. Text hodnocení je LASCANA oprávněno přiměřeně krátit. Více o zpracování osobních údajů naleznete v sekci Zásady ochrany osobních údajů.

 

10.       Kontakty

Korespondenční adresa LASCANA

OTTO Central Europe GmbH
P.O. Box 75
702 75 Ostrava 2
DIČ: CZ681791985
E-mail: objednavka@lascana-shop.cz
www: www.lascana-shop.cz

Zákaznické oddělení

Telefon: 597 497 397
Fax: 597 497 398 (nonstop)
   
Pondělí - pátek: 07:00 - 20:00 hodin
Sobota: 08:00 - 14:00 hodin

 

11.       Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ (OSOBNÍCH) ÚDAJŮ >
X
X

Děkujeme Vám za hodnocení!

Následující text bude zaznamenán:Souhlasíte s tím, aby křestné jméno bylo publikováno při hodnocení.


Vaše hodnocení:


Vaše hodnocení je přijato v našem systému, po zpracování bude zveřejněno na našich stránkách do 72 hodin od odeslání.

Pokračovat